Politiet og beredskapen er blitt bedre

stortingsrepresentant
Stortingsrepresentant Hårek Elvenes. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyre i regjering har ført til styrket beredskap og bedre rustet politi, skriver Hårek Elvenes.

- Høyre vil fortsette å styrke beredskapen. Politiet skal være kompetent og raskt på pletten. 16 000 politifolk gjør til daglig en utmerket jobb. Og det er blitt vesentlig flere politifolk de siste fire årene. Forskjellene og kvaliteten i politi-Norge har vært for store, skriver Hårek Elvenes.

Utvikle bedre polititjenester

Gjørv-kommisjonen og andre rapporter avdekket alvorlige svakheter i politiet og beredskapen. Organiseringen av politiet har vært et hinder for utviklingen av bedre polititjenester. Derfor gjennomføres politireformen.

- Politireformen frigjør politikraft til operativ tjeneste, og etterforskningsmiljøene settes i stand til å løse de store og vanskelige sakene i hele landet.

Prioriterer trygghet

Høyre har i regjering prioritert befolkningens trygghet. Her er noen eksempler:

  • Det er blitt 1.800 flere årsverk i politiet.
  • Helikopterberedskapen blir gradvis bedre.
  • Tre nye topp moderne politihelikoptre er satt i bestilling.
  • Dagens politihelikoptre er ombygget med mulighet for ildgivning.
  • 16 nye redningshelikoptre er under levering med langt større rekkevidde og lastekapasitet enn dagens Sea King.
  • Politiets innsatspersonell har økt treningsmengden.
  • 1000 politifolk er nå i stand til å håndtere skarpe situasjoner, en fordobling på fire år.
  • Samtlige politidistrikter fått pansrede kjøretøyer.
  • Beredskapstroppen er satt på fem minutters beredskap og forsterket.
  • Forsvarets helikoptre på Rygge og Bardufoss er satt på en times beredskap til støtte for politiet.

- Samfunnets samlede beredskapsressurser må utnyttes best mulig. Instruksen som regulerer Forsvarets bistand til politiet er endret under nåværende regjering. Forsvaret kan nå raskt støtte politiet når sekundene teller, skriver Elvenes.

Forebygge terror

Høyre har i regjering fått på plass en rekke lovendringer som gjør det lettere å forebygge terror. Politiet er gitt adgang til å benytte skjulte tvangsmidler, herunder dataavlesning av kryptert datakommunikasjon for avverging og forebygging av terror.

- Mye er gjort på beredskapsfeltet, men sluttstrek kan aldri settes i beredskapsarbeidet. For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggere statens viktigste oppgave. Det krever prioritering og vedvarende politisk oppmerksomhet. Skippertaksmetoden er særdeles uegnet på beredskapsfeltet. Det kan etterlate seg fatale huller og svikt, påpeker han.

 

Les gjerne mer om politi og beredskap her