Valget står mellom å gå fremover eller bakover

Jan Tore
Jan Tore Sanner påpeker at høstens valg står mellom å gå fremover eller bakover. Foto: Tomas Moss, www.icu.no
- Velgerne har veldig tydelige og veldig ulike alternativer å velge mellom. Det er et valg mellom vår Erna og Jonas Gahr Støre. Mellom en regjering som ser fremover og en regjering som vil se bakover, sier Jan Tore Sanner.

I sin tale til Høyres landsmøte fortalte Jan Tore Sanner om hvordan Erna Solberg på den første regjeringskonferansen sa at «Statsråder, vi skal tenke i et generasjonsperspektiv. Vi skal nemlig huske at det vi gjør i dag, får konsekvenser for våre barn og barnebarn.»

Ap vil reversere

Høyres nestleder pekte på hvordan valget står mellom et regjeringsalternativ ledet av Erna, og et reverseringsalternativ ledet av Gahr Støre.

- La meg ta noen eksempler på hva de har sagt de vil at reversere. Jernbanereformen, fraværsgrensen, politireformen, kommunesammenslåinger, regionreform, nytt veiselskap, fritt behandlingsvalg og arbeidsmiljøloven.

- Alt dette vet vi at enten Ap eller Senterpartiet, eller begge, vil reversere. Men hvem andre Ap vil samarbeide med enn Senterpartiet vet vi ikke. Med andre ord: Gahr Støre har ikke et klart regjeringsalternativ, men han leder uten tvil et reverseringsalternativ.

Gjennomfører velferdsløft

Sanner trakk frem noen av velferdsløftene regjeringen gjennomfører: Færre i helsekø og kortere ventetid, billigere barnehageplass for familier med lav inntekt, gratis kjernetid i barnehagen, økt stipendandel for barn fra lavinntektsfamilier, utvidelse av pleiepengeordningen og forbedring av bostøtteordningen.

Samtidig presiserte nestlederen at selv om Høyre er godt i gang, er vi ikke i mål.

- Vi ser fortsatt at det gjenstår store oppgaver og urettferdigheter i samfunnet. At det finnes virkelige problemer for virkelige mennesker som må løses. Vi skal snakke varmt om Høyres løsninger og det vi tror på. Vi tror på Norge – fordi vi tror på menneskene som bor her.

Det beste alternativet

Sanner gjorde det klart for landsmøtet at Høyre vinner valget i 2017.

- Alternativene ved valget er klare. Vår Erna eller Jonas Gahr Støre. Fremover eller bakover. Skape mer eller skatte mer. Troen på hva Norge kan bli eller troen på Norge slik det var før.

- Vi har den beste statsministerkandidaten, den beste politikken og det mest optimistiske budskapet. Derfor kommer vi til å vinne valget.

Her kan du se talen:Les mer om hva vi har fått til i regjering her
Les mer om hva som ble vedtatt på landsmøtet her