Regjeringen bevæpner politiet på Gardermoen

Peter Frølich og foto av Gardermoen.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (Høyre) / Avinor Oslo lufthavn/Espen Solli
I fjor sommer foreslo Høyre at politiet på Gardermoen får bære våpen. I dag fikk forslaget gjennomslag.
- Gardermoen er stort i areal og har lange avstander. Særlig etter utvidelsen. Om noe skjer skal politiet kunne slå til umiddelbart, sier Peter Frølich, justispolitisk talsmann i Høyre.
Regjeringen tillater at politiet på Gardermoen får bære våpen fast. Hovedargumentet er at flyplasser dessverre er attraktive terrormål, og at skadepotensialet ved en terrorhendelse er svært høyt.

- Politiet må kunne komme lynraskt til unnsetning. I en terrorsituasjon teller hvert eneste sekund. Dette tiltaket gjør Gardermoen tryggere, sier Frølich.

Lovverket åpner kun for midlertidig bevæpning. Derfor vil bevæpningen på Gardermoen gjelde for tre måneder i første omgang. Høyre åpner for at ordningen gjøres permanent. Da må loven endres av Stortinget.

- Politiet sier det er behov for å gjøre bevæpningen permanent. Dette er et syn vi i Høyre deler med politiet. Jeg håper og tror at Stortinget gjør det samme, sier Frølich.

Bevæpningen av politiet på Gardermoen støtte fra flere hold. Avinor er blant dem som har ønsket at de store flyplassene i landet skal ha permanent bevæpning.