Det lysner i Norge

Regjeringen foreslår blant annet å trappe opp innsatsen mot arbeidsledighet ved å øke tilbudet av arbeidsmarkedstiltak med 500 plasser, sier Svein Flåtten. Foto: illustrasjon
Regjeringen har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid med flyktningkrise og det verste oljeprisfallet på 30 år. Nå kan vi glede oss over at ledigheten går ned, den økonomiske veksten er på vei opp og det skapes flere jobber.

Optimismen er tilbake

Erna Solberg er glad for at optimismen er tilbake i Norge.

- Budsjettet viser at regjeringens politikk virker, men vi kan ikke lene oss tilbake. Norge har store muligheter som vi skal utnytte. Det er gjennom å skape mer at vi sikrer grunnlaget for verdens beste velferdssamfunn, ikke gjennom å skatte mer.

Redusert oljepengebruk og forsterket innsats mot ungdoms- og langtidsledighet

Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsperson, er glad for at det er mulig å redusere oljepengebruken med om lag 5 mrd i forhold til statsbudsjettet for 2017 samtidig som man finner rom for nye satsinger, blant annet for ungdom som er ledige og langtidsledige.

- Regjeringen foreslår blant annet å trappe opp innsatsen mot arbeidsledighet ved å øke tilbudet av arbeidsmarkedstiltak med 500 plasser, styrke oppfølgingen av langtidsledige og utvide ungdomsinnsatsen for arbeidssøkere under 30 år, sier Flåtten.

Høyres finanspolitiske talsperson minner om at det viktigste man gjør er å ikke tråkke så hardt på gasspedalen at lavt rentenivå og svak krone settes på spill. Vi kan heller ikke erstatte arbeidsplassene i oljeindustrien med en storstilt utbygging av offentlig sektor.

For å lykkes med nødvendig omstilling, må det prioriteres tiltak som øker vekstevnen i økonomien over tid og styrker privat næringsliv.

Skattelette til pensjonister, økt sparing og nye bedrifter

Regjeringen foreslår nye lettelser på til sammen 1.75 milliarder på årsbasis. Pensjonister får økt minstefradrag, det skal stimuleres mer til privat pensjonssparing og selvstendig næringsdrivende får bedre pensjonsvilkår.

- Selv om det er rekord i etablering av nye bedrifter ønsker vi flere. Derfor foreslås det blant annet en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap. Det varsles også at vi i statsbudsjettet 2018 vil legge frem forbedringer i opsjonsbeskatningen for oppstartsbedrifter, sier Flåtten.

Bedre velferd

Flåtten sier han er glad for at budsjettet også har rom for viktige velferdssatsinger.

- Jeg vil særlig trekke frem at satsingen på sykehjemsplasser er rekordstor. For å få bygget bedre og flere heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig øker regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken med ytterligere 2,15 milliarder kroner i 2017. Den totale rammen for 2017 blir dermed 5,124 milliarder kroner. Det tilsvarer rehabilitering og bygging av omtrent 3100 plasser.

Se også disse sakene:

Bli med i Team Erna

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.