Slik får du bedre pasientbehandling

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Kongsberg sykehus
Velferdsteknologi gir bedre pasientbehandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Nye resultat viser at velferdsteknologi gir store gevinster både for pasientene og helse- og omsorgstjenestene når den brukes riktig.

- Nå har vi så god dokumentasjon på effekten av denne type teknologi at kommunene må ta dette i bruk i omstillingen av helse- og omsorgstjenesten. Dette er viktig for å bygge en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ifølge regjeringen.no.

En ny rapport fra Helsedirektoratet, styrker tidligere funn i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og anbefaler at kommunene tar i bruk velferdsteknologi på flere områder.
Rapporten slår fast at:

  • Velferdsteknologi gir økt trygghet for brukerne og bedre kvalitet i tjenesten.
  • Nye tjenestetilbud med velferdsteknologi som er godt tilpasset brukerens behov gir økt opplevelse av mestring og selvstendighet for tjenestemottaker.
  • Kommunene rapporterer om økt omsorgskapasitet og bærekraft.
  • Digitalt tilsyn har i flere kommuner erstattet fysiske tilsyn på natt i hjemmebaserte tjenester, og gitt økt ro og søvnkvalitet for tjenestemottaker. Pårørende og helsepersonell opplever mindre stress og bekymring ved at sensorer varsler ved behov for bistand.

- Dette viser at samfunnet kan bruke fellesskapets ressurser på en mer effektiv måte. Gjennom klokere organisering, vil helsepersonell få frigjort ressurser til de pasientene som trenger det mest, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les hele rapporten her

Les mer om vår helsepolitikk her

Les mer om vår politikk om velferdsteknologi her