Søndagsåpne butikker?

Utredning om søndagsåpne butikker. Forside.
Høyre ønsker å tilpasse åpningstidene i handelsnæringen til kundenes ønsker
Denne uken kom resultatet av en utredning om søndagsåpne butikker. Den anbefaler en viss liberalisering.

Flertallet i utvalget har samlet seg om ett forslag, tross ulike prinsipielle utgangspunkt. Hovedelementene i forslaget er:

  • Utvidelse i størrelsesbegrensningen for kiosker og dagligvarebutikker – alle butikker på 150 kvadratmeter eller mindre skal ha lov til å holde åpent på vanlige søndager mellom klokka 13 og 19, i tillegg til enkelte helligdager.
  • Unntaket for typiske turiststeder føres videre med Kulturdepartementet som forvalter, men også slike steder skal måtte holde stengt på enkelte helligdager.

Debatten om søndagsåpne butikker i 2015 vakte stort engasjement, og viste at det var et behov for økt kunnskap om hva søndagsåpne butikker ville bety. Høyre vedtok for øvrig på landsmøtet i 2017 at man ønsker «å tilpasse åpningstidene i handelsnæringen til kundenes ønsker».

-Høyre har fortsatt ikke flertall i Stortinget for vårt primære standpunkt, men det bør være mulig å få til en enighet om endringer i tråd med utvalgets konklusjoner som kan gjøre reglene mer rettferdig, sier Marianne Haukland (H) i Stortingets familie- og kulturkomité.

NOU 2017:17 "På ein søndag?" 

Utvalgsleder Erling Laes presentasjon for kulturministeren (.pdf)

Les mer om Høyres kulturpolitikk