Statsbudsjettet på 1-2-3

Hoy
Torsdag kveld kan du få svar på ditt spørsmål om statsbudsjettet 2018. Foto: illustrasjon
Lurer du på hva statsbudsjettet 2018 betyr for deg?

Torsdag 12. oktober klokken 10 ble statsbudsjettet for 2018 lagt frem, med hovedtema "et bærekraftig velferdssamfunn". Les gjerne mer på vår side om statsbudsjettet.

Budsjettet legger til rette for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn. Selv om neste års budsjett blir stramt, har vi funnet rom til å prioritere viktige saker for Norge. 

Det investeres i flere nye sykehus, raskere behandling og bedre helsetjenester. Vi ruster opp Forsvaret, satser på tidlig innsats og utdanning, vei og jernbane, tiltak for å få flere ledige hender i jobb og mer velferd ute i kommunene.