Vi sikrer folks trygghet

erna-solberg-hlm17
Høyre er det eneste partiet som går til valg med ”forsvar og beredskap” som en av hovedsakene. – Å sikre folks trygghet er statens kjerneoppgave, sier statsminister Erna Solberg.
Terrorangrepene i London dannet et dystert, men aktuelt bakteppe da Høyres sentralstyre møttes i helgen. Politiet i London har fått mye skryt for hvordan det håndterte terrorangrepet, blant annet at det var på åstedet raskt. Også i Norge har det vært mye fokus på responstid, og politiet er nå bedre rustet til å møte terror.

- Responstiden fra en alvorlig hendelse oppstår til politiet er på stedet er ofte avgjørende for utfallet. Den nasjonale medianen for responstid i Norge er nå på 7 minutter på tettsteder med flere enn 20 000 innbyggere. Responstiden faller også i et flertall av de minste tettstedene i distriktene, sier Erna Solberg.

- Det er nå over 1000 politiansatte trent for skarpe oppdrag – en økning på 50 prosent.

- Innsatsen til politiet i London har også utløst en ny debatt om bevæpning av politiet. Høyre ønsker et politi som er ubevæpnet som hovedregel, slik det også faktisk er i Storbritannia.

- Politiet må være godt trent og bevæpnet når trusselsituasjonen krever det. De skal kunne handle raskt når situasjonen tilsier det, sier Solberg.

2000 flere politifolk

Regjeringen gjennomfører nå den største politireformen siden 1950-tallet, og mot slutten av året vil det være historisk høy politibemanning. Antall årsverk i politiet vil være økt med anslagsvis 2000 i perioden.

- Politireformen gir mer ressurser til operativ tjeneste, og kompetanse og kapasitet til å løse de store og vanskelige sakene i hele landet, sier Solberg.

- Fra hele landet kommer det meldinger fra ledere i politiet som merker at reformen gjør dem bedre rustet til å møte det nye kriminalitetsbildet.

- Selvfølgelig skaper en så stor endring støy. Vi har vært opptatt av å lytte til kritikken og ta den på alvor, men vi er ikke alltid enig i kritikken.

- Hvis målet ditt i politikken er å prøve å gjøre alle tilfreds, så får du ikke gjort noen ting, sier Solberg.
Vi har kommet langt i å følge opp anbefalingene fra 22.-julikommisjonen. Ett av funnene etter 22. juli var at Forsvarets bistand til politiet i en krisesituasjon var hemmet av uklart regelverk og tidskrevende prosedyrer. Derfor har vi forenklet slik at det skal gå enklere og raskere for Forsvaret å bistå politiet.

- Helikopterberedskapen i Norge er betydelig forbedret, slik kommisjonen ønsket. Nå investerer vi i tre nye politihelikoptre og vi har for lengst sikret at Forsvarets helikoptre enklere kan bistå politiet. Politiet kan også bruke redningshelikoptrene, Sea King, til transport ved fare for liv og helse. I tillegg kommer det 16 nye redningshelikoptre frem mot 2020, sier Solberg.


Mer kampkraft

Endringene i verden rundt oss krever også endringer i Norge. På forsvarssiden har det vært særlig tydelig. Vi trenger et moderne forsvar med kampkraft og bærekraft. Høyre i regjering har derfor startet gjenoppbyggingen av forsvaret etter 25 år med forvitring.

- Det er ikke investert så mye i forsvaret på over 20 år. I hele vår regjeringsperiode går for første gang på mange år godt over 20 prosent av forsvarsbudsjettet til investeringer – det er en overoppfyllelse av NATOs mål. De neste 20 årene skal vi bruke over 1 billion på Forsvaret, sier Solberg.

- Summen av alt dette er uten tvil at vi som samfunn har blitt sterkere og tryggere, sier Erna Solberg.

- Men selv om vi gjør mye, så er det viktig å si at arbeidet med å styrke vår forsvar og beredskap aldri blir ferdig. De som vil ramme oss hviler aldri i sin søken etter å finne nye måter å gjøre det på. Vi er godt i gang, men vi er ikke i mål, sier Solberg. 


Bli med i Team Erna

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre, eller bli med i Team Erna her.