Disse stortingsrepresentantene takker av

Høyres Landsmøte 2017-9977
18 av dagens stortingsrepresentanter er ikke kandidater i årets stortingsvalg. Her kan du se hvem det gjelder. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
18 stortingsrepresentanter slutter på Stortinget for denne gang etter valget 2017.

Når stortingsperioden 2017-21 starter i oktober i år, er det uten 18 av dagens representanter. De er ikke kandidater til gjenvalg på Stortinget. På landsmøtet 2017 ble de derfor takket av.

Lengst erfaring av de som takker av er Svein Flåtten, Øyvind Halleraker,og Elisabeth Røbekk Nørve. De har alle vært på Stortinget som faste representanter siden 2001. Her kan du se listen over dagens representanter som ikke står på stortingslisten i høst:


Svein Flåtten Vestfold:  

 • 2013-2017 Finans 
 • 2009-2013 Finans 
 • 2005-2009 Næring 
 • 2001-2005 Finans 
Øyvind Halleraker Hordaland 
 • 2013-2017 Utenriks og forsvar 
 • 2009-2013 Transport + Kommunal
 • 2005-2009 Transport 
 • 2001-2005 Energi og miljø 
Elisabeth Røbekk Nørve Møre og Romsdal 
 • 2013-2017 Helse og omsorg 
 • 2009-2013 Næring 
 • 2005-2009 Næring 
 • 2001-2005 Sosialkomiteen 
Elisabeth Vik Aspaker Troms 
 • 2013-2017 (fra 19.12.16) Utenriks og forsvar
 • 2009-2013 Kirke- utdannings- og forskning
 • 2005-2009 Justis 
Gunnar Gundersen Hedmark 
 • 2013-2017 Næring
 • 2009-2013 Finans 
 • 2005-2009 Kirke,utdanning, forskning 
Siri Meling Rogaland 
 • 2013-2017 Finans 
 • 2009-2013 Energi og miljø
 • 2001-2005 Energi og miljø
Torbjørn Røe Isaksen Telemark 
 • 2013-2017 Statsråd 
 • 2009-2013 Arbeids- og sosial 
Sylvi Graham Akershus 
 • 2013-2017 Utenriks og forsvar 
 • 2009-2013 Arbeids og sosial 
Arve Kambe Rogaland 
 • 2013-2017 Arbeids og sosial 
 • 2009-2013 Finans 
Bjørn Lødemel Sogn og Fjordane 
 • 2013-2017 Kommunal og forvaltning 
 • 2009-2013 Energi og miljø
Kristin Vinje Oslo 
 • 2013-2017 Kirke, utdanning, forskning
Frank Jenssen Sør-Trøndelag 
 • 2013-2017 Kommunal og forvaltning 
Mette Tønder Akershus 
 • 2013-2017 Familie og kultur 
Eirik Milde Østfold 
 • 2013-2017 Energi og miljø
Bengt Morten Wenstøb Østfold 
 • 2013-2017 Arbeids og sosial 
Odd Henriksen Nordland
 • 2013-2017 Energi og miljø
Torhild Aarbergsbotten Sør-Trøndelag 
 • 2013-2017 (fra 18.12.2015) Energi og miljø 
Laila Davidsen Finnmark 
 • 2013-2017 (fra 19.12.16) Næring