Vi trygger Norge for fremtiden

Erna Solberg 2 Foto- Hans Kristian Thorbjørnsen
Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen la fredag frem Perspektivmeldingen 2017. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
FREMTIDENS UTFORDRINGER: – Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og vi må fortsette å ta gode valg, sa statsminister Erna Solberg da perspektivmeldingen 2017 ble lagt frem.

- For å lykkes ønsker denne regjeringen å føre en aktiv politikk som tar landet fremover, slik at Norge blir et godt land å bo i også for fremtidige generasjoner, sier Solberg.


Må skape nye jobber

Regjeringen la fredag frem Perspektivmeldingen 2017 hvor fremtidens utfordringer for landet og regjeringens strategi for å møte dem ble presentert. 

I perspektivmeldingen for 2017 beskrives de siste tiårene som en gyllen periode for norsk økonomi. Nå står vi imidlertid foran endringer, noe oljeprisfallet har vist.

– Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier finansminister Siv Jensen (FrP). 

I Norge er mange i arbeid, vi har store naturressurser og solide statsfinanser. Et godt utdanningssystem gjør at vi har en kompetent arbeidsstyrke. Inntekt og velstand er også jevnere fordelt enn i de fleste andre land. 


Tre områder vi må lykkes på

Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis vi ikke gjør endringer. Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Det er godt nytt. Men utfordringen er at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene. Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette, de får tvert imot mindre betydning.

Et hovedbudskap i perspektivmeldingen er at en vellykket utvikling krever at vi lykkes godt særlig på tre hovedområder:
  • Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting
  • Velstandsveksten må nå fram til alle
  • Få mer igjen for innsatsen, både i private og offentlige virksomheter

Her kan du lese Perspektivmeldingen for 2017

Les mer om Høyres finanspolitikk her