Trygghet for pensjonistene

Hans Kristian Thorbjørnsen
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Pensjonister skal ha trygg økonomi. Derfor har Høyre-Frp-regjeringen brukt nærmere syv milliarder på å bedre økonomien deres.
Arbeiderpartiet har denne uken foreslått å endre måten man regulerer pensjonene på. Forslaget betyr at man regulerer pensjonene med halvparten av reallønnsutviklingen. Arbeiderpartiet sier selv at dette ikke skal gi en bedre eller dårligere pensjon over tid enn dagens system.
Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister. Jeg er åpen for forslaget, men jeg er i mot en endring som gir pensjonistene mindre enn dagens system, sier statsminister Erna Solberg

APs forslag er den samme modellen som Jens Stoltenberg avviste da de la frem pensjonsforliket i 2008. Stoltenberg avviste modellen blant annet fordi det blir mer vilkårlig hva man får i pensjon og hvem som kan ta ut tidligpensjon.

I følge de siste og beste prognosene fra Norges Banks vil dette forslaget kunne gi pensjonistene marginalt bedre regulering i 2018, men klart mindre i 2019 og 2020. Hvis dette er tilfelle vil pensjonistene komme dårligere ut de neste årene.

Betydelig skattelette til pensjonistene
-Vi har gitt betydelig skattelette til pensjonistene. Samtidig har vi økt grunnpensjonen for gifte og samboende, og vi har økt minstepensjon for enslige minstepensjonister, fortsetter Solberg.

Høyre i regjering har sørget for at pensjonistene har fått nærmere syv milliarder kroner mer enn før. Det har bidratt til at pensjonistenes kjøpekraft har økt betydelig mer enn de får i den årlige reguleringen

Arbeiderpartiet forteller heller ikke at de har stemt i mot flere forslag som ville gitt pensjonistene bedre vilkår. Les derfor hva Støre ikke forteller når AP vil øke skattene for 210.000 pensjonister

Dette har Høyre/Frp-regjeringen gjort for å bedre pensjonistenes økonomi:

  • Regjeringen har økt grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister. Økningen var på om lag 4 000 kroner pr pensjonist. Det vil si 8 000 kroner pr pensjonistpar.
  • Gjennom budsjettavtalene med Venstre og Kristelig Folkeparti er også ensliges minstepensjoner økt med 4 000 kroner fra 1. september 2016. Det er besluttet en ytterligere økning på 4 000 kroner i ensliges minstepensjoner fra 1. september 2017.
  • I tillegg har pensjonistene fått betydelig skattelette. Samlet skattelette i perioden 2014 til 2016 var på om lag 2,5 milliarder kroner for alderspensjonistene. Dette utgjør i gjennomsnitt rundt 3 000 kroner pr pensjonist. I revidert nasjonalbudsjett bestemte regjeringen å gi ytterligere 840 millioner i skattelette.
  • Disse tiltakene – til sammen nærmere 7 milliarder kroner – har bidratt til at pensjonistenes kjøpekraft har økt betydelig mer enn det som følger isolert sett av den årlige reguleringen.
Forskjeller i pensjonistenes lønnsutvikling