Utstyrsløft for politiet

Politi-3-smal
Siden Høyre overtok regjeringskontorene har det blitt 1800 flere årsverk i politiet.
I neste periode skal vi realisere målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 og gjennomføre et helt nytt utstyrsløft med nye biler og utstyr. 

- I denne regjeringsperioden har vi prioritert flere operative politifolk, den satsingen fortsetter i neste periode. Nå vil vi også gjennomføre et skikkelig utstyrsløft slik at politiet har det utstyret de trenger, sier Erna Solberg, statsminister og partileder i Høyre.

Nye biler 
915 av politiets 1656 biler er eldre enn det som er anbefalt. 
- I løpet av de neste fire årene lover Høyre å bruke 700 millioner kroner for å kutte gjennomsnittsalderen for bilparken til norsk politi med to år, sier Solberg

IKT-løft
Men det er ikke bare nye politibiler som skal kjøpes inn. Høyre vil også i snitt bruke en halv milliard årlig på IKT-investeringer, blant annet for å kjøpe inn smarttelefoner og Ipader, samt styrke innsatsen mot digital kriminalitet i neste periode.

- Med nærpolitireformen skal politiet gjennomføre mer politiarbeid på stedet. Da trenger de utstyr som gjør at de får gjort mye av det de tidligere måtte sitte på kontoret for å gjøre der de er, sier Solberg.

Nærpolitireformen er den største reformen siden politiet ble statlig i 1937. Siden den gang har det skjedd store endringer i kriminalitetsbildet, spesielt innen det digitale. 

- Da må vi ha et politi som er i stand til å møte nye typer kriminalitet, og som har det nødvendige utstyret for å bekjempe den, avslutter Solberg. 

Les om nærpolitireformen her.