Lover enda kortere ventetid for behandling

Pasientenes helsetjeneste Foto: colourbox/illustrasjon
Bent Høie og regjeringen har skrellet drøye to uker av ventetiden for sykehusbehandling. De neste fire årene skal ventetiden fortsatt ned. Foto: illustrasjon/colourbox.com
Ventetiden går ned med Høyre i regjering. De neste fire årene skal ventetiden ned med ytterligere ti dager!

Før valget i 2013 lovet Høyre å få ned ventetiden for sykehusbehandling. De siste fire årene har ventetiden blitt redusert med 14 dager, skriver NTB. I valgkampstarten 2017 lover Høyre at ventetiden for sykehusbehandling skal reduseres med ytterligere 10 dager.

Kortere ventetid er viktig for pasienten 

– Å stå i kø og vente på behandling skaper utrygghet for den enkelte og for pårørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NTB.

– Vi vet at kortere ventetider er viktig for pasientene, påpeker han.

Les også: 10 helseløfter for å skape pasientenes helsetjeneste

Helseministeren mener at 60 dager er bra, men ikke godt nok. Selv om det er historisk lavt og mer enn 2 uker bedre enn våre forgjengere. Ventetiden må ytterligere ned. Hans ambisjonen er at i løpet av neste stortingsperiode skal ventetidene ned til under 50 dager i gjennomsnitt i hele landet.

Forutsigbarhet gjennom å holde avtalen 

– Redusert ventetid skyldes dyktige ansatte som organiserer seg annerledes. Det skyldes styrkede pasientrettigheter og en regjering som lar alle gode krefter bidra, sier Høie, som ikke er fornøyd med ambisjonene om en forbedring på ytterligere ti dager i neste stortingsperiode:

– Det er utrolig viktig at sykehuset holder avtalene. Pasientene skal få en tid for undersøkelse eller behandling som de kan stole på.

Høyre lover også at sykehusene skal holde 95 prosent av avtalene de har med pasientene innen 2021. 2017 er første gang sykehusene blir målt på dette, og tall fra juni viser at 90 prosent av avtalene holdes, skriver NTB.

 

Les mer om pasientenes helsetjeneste her, og hvilke ti grep Høyre ønsker å ta de neste fire årene

Les mer om vår helse og omsorgspolitikk her

Les gjerne: Høyre lover kortere ventetid

Les gjerne: Bent Høie på landsmøtet 2017