14 millioner kroner til skolebibliotekene

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. I bakgrunnen: Barn som ligger på gulvet og leser bøker på biblioteket.
27 kommuner får penger til skolebibliotekene slik at de enten kan ansette flere ressurser eller satse på kompetanseutvikling. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/GettyImages.
27 kommuner har fått penger til prosjekter som kan gi elevene økt leseglede og bedre leseferdigheter.

- Dette tilskuddet er en del av regjeringens satsing på tidlig innsats. Med disse pengene får skolebibliotekene anledning til enten å ansette flere ressurser eller satse på kompetanseutvikling, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. 

I regjeringserklæringen har vi sagt at vi skal satse på bibliotekene, nå leverer vi. Regjeringen har bevilget 14 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018 til lesestimulerende tiltak for barn og unge i skolebibliotek og folkebibliotek som benyttes som skolebibliotek. 

- På biblioteket får elevene enkelt tilgang til ny kunnskap i litteratur og kultur. Bibliotekene er viktige for å styrke elevenes leselyst, leseferdigheter og ikke minst bidra til kunnskap om god kildekritikk. Det er viktig at alle elever mestrer lesing tidlig og lærer å skille mellom gode og dårlige kilder. Dette er grunnleggende ferdigheter alle trenger for å lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv, og bygger opp under demokratiet, fortsetter Gudmundsen.

Satsing over 4 år

Det var totalt 45 kommuner som søkte og 27 fikk midler. Dette er en del av en fireårig satsing på skole- og folkebibliotek. Det er Utdanningsdirektoratet som lyser ut midler og som beslutter hvilke prosjekter som får. 

- Jeg vil oppfordre alle kommuner som ikke fikk i år, til å søke igjen neste år, avslutter Gudmundsen.

Disse kommunene får penger

Kommune Beløp
Austrheim 150 000
Berg 295 000
Fitjar 494 500

Førde

1 000 000
Gjerstad 350 000
Harstad 600 000
Hitra 680 000
120 000
Kristiansand 479 440
Lindesnes 728 000
Rindal 90 000
Ringsaker 1 200 000
Skedsmo 120 000
Sømna 182 000
Sør-Fron 435 000
Sørreisa 329 000
Tromsø 700 000
Trondheim 2 134 000
Trøgstad 257 000
Tønsberg 1 000 000
Verdal 730 000
Hamarøy 70 000
Lørenskog 600 000
Nes, Akershus 550 000
Sande 106 400
Sør-Odal 750 000
Øygarden 14 700