50 000 nye jobber skapt

Nikolai Astrup innfelt i illustrasjon der mann i arbeidsklær bruker drill.
Det har blitt skapt nærmere 50 000 nye jobber det siste året. Jobbveksten er dobbelt så høy i privat sektor sammenlignet med offentlig sektor.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup mener de ferske SSB-tallene viser at utviklingen går i riktig retning.

- Det er svært gledelig at det er skapt nærmere 50 000 nye jobber det siste året og at jobbveksten er dobbelt så høy i privat sektor sammenlignet med offentlig sektor, sier Astrup.

I rute for å få flere i jobb
I valgkampen beskyldte Jonas Gahr Støre regjeringen og Erna Solberg for å føre en politikk som ikke skapte flere jobber. Han lovet samtidig å skape 300 000 nye jobber og øke skattene med 15 milliarder kroner. 

- Nå har vi fasit: Nærmere 50 000 flere jobber på ett år, og det skapes klart flest i privat sektor. Med denne farten når vi Støres mål på seks år, ikke ti, samtidig som vi senker skattene og styrker velferden, sier Astrup.

Størst jobbvekst blant unge voksne
Jobbveksten har vært særlig stor blant unge voksne. 22 000 flere jobber ble skapt for unge voksne mellom 25 og 39 år. 

- Dette viser at Høyres politikk for å få flere unge i arbeid virker. Alle under 30 år som går på NAV nå skal få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme. Dette tiltaket vil bidra til å få flere inn i arbeid og ut av NAV-køen, sier Astrup.

Bærekraftig velferd krever nye jobber
Astrup mener jobbvekst særlig er viktig for å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

- Flere i arbeid betyr økte inntekter og lavere utgifter for fellesskapet, mindre forskjeller og et mer bærekraftig velferdssamfunn, sier Astrup.

Les mer om hvordan Høyre vil skape nye jobber her