«Det åpne samfunns mor», Astrid Gjertsen, fyller 90 år

Erna Solberg på Kanalplassen i Arendal gir tidligere statstråd Astrid Gjersen blomster
Statsminister Erna Solberg på Kanalplassen i Arendal gir tidligere statstråd Astrid Gjersen t.v. blomster. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
En av Høyres absolutt mest fremtredende sørlandspolitikere fyller 90 år 14. september 2018. 
Astrid Gjertsen hadde en ledende rolle da Høyre og Willoch-regjeringen moderniserte Norge på 80-tallet.
 
Hun kjempet igjennom et åpnere samfunn med avregulering, forenkling og effektivisering i forvaltningen. Hun var også hovedarkitekten bak åttitallets liberalisering av boligmarkedet, og ikke minst da butikkene endelig fikk lov til å ha åpent lenger enn til 17.00(!).
 
Dette ble gjort på tross av enorme protester fra venstresiden og fagbevegelse, men var et gjennombrudd i det å anerkjenne familienes ulike behov. Muligheten til å handle dagligvarer etter kl. 17 betød også at det ble lettere særlig for alle kvinnene som jobbet deltid å kunne gå over til heltidsstillinger.

Astrid var stortingsrepresentant for Aust-Agder mellom 1973–1989, 2. viseformann i Høyre 1978–1982 og forbruker- og administrasjonsminister i Kåre Willochs regjering 1981–1986. Før dette hadde hun en rekke verv i sykehussektoren – især var hun den drivende kraft bak byggingen av sykehjem i Tvedestrand.

I 2013 kåret VG henne til den niende viktigste kvinnen i norgeshistorien. (Kilde: Tvedestrandsposten)