Bedre togtilbud på Sørlandsbanen

Stortingsrepresentant Nils Aage Jerstad. Bak: Tog.
Jernbanepolitisk talsperson for Høyre på Stortinget, Nils Aage Jegstad. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Passasjerene vil oppleve flere avganger og bedre kvalitet i tilbudet, som følge av jernbanereformen på Sørlandsbanen.

Britiske Go-Ahead ble onsdag tildelt kontrakten for drift av Sørlandsbanen. Nils Aage Jegstad, jernbanepolitisk talsperson for Høyre, er begeistret for tildelingen:

- Vi gjør dette for at kundene skal få et bedre tilbud. Vi får flere avganger, både for pendlerne og de som reiser på helg. Samtidig har Go-Ahead klare planer for hvordan de vil utforme og modernisere togene slik at de reisende får en best mulig opplevelse, sier han.

Sørlandsbanen er første strekning som legges ut for konkurranse som følge av regjeringens jernbanereform. Reformen skal gi oss mer jernbane og et bedre tilbud til passasjerene, for en bedre penge. De ansatte er fortsatt sikret samme arbeids-, lønns- og pensjonsvilkår.

Mer jernbane for pengene

Over en tiårsperiode vil vi få halvert kostnadene til driften av togtilbudet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. I kroner og øre utgjør dette om lag 300 millioner kroner i året, eller 3 milliarder kroner over 10 år. Jegstad utfordrer AP og SV til å forklare hvilke skatter eller avgifter de skal øke for å finansiere merkostnaden.

- Konkurranseutsettingen viser at vi kan få gjort mer med mindre penger. Selv NSB klarte å halvere kostnaden i sitt tilbud, uten at det skulle gå ut over de ansatte. Motstanderne av jernbanereformen bør forklare hvilke skatter de skal heve, ved å gå i mot en nødvendig modernisering av jernbanen, som alle fagmyndighetene har anbefalt, sier Jegstad.

Flere og bedre avganger – samme lønn til de ansatte

Reduserte kostnader vil ikke gå ut over tilbudet, ifølge Jegstad.

- Vi har gitt klare bestillinger til Go-Ahead, og de har levert et tilbud som sikrer både forutsigbare priser, flere og bedre togtider som korresponderer med annen kollektivtransport, og de vil differensiere tilbudet med både lavprisbilletter og eksklusive billetter til ulike segmenter. Årsaken til differansen i pris til de andre tilbyderne, handler om at den valgte leverandøren legger til grunn et økt kundegrunnlag, fortsetter han.

Jegstad mener at venstresiden har tegnet opp et skremmebilde av den britiske aktøren, og mener vi må være optimistiske. Han legger til grunn at de ansatte på strekningen er sikret samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de har hos NSB i dag, gjennom det tilbudet de har levert.

- Venstresiden har lagt til grunn en kundeundersøkelse laget av en sosialistisk tenketank. Go-Ahead scorer derimot godt på mer nøytrale kundeundersøkelser, faktisk bedre enn NSB gjør her hjemme. Vi legger vekt på anbefalingen fra fagmyndighetene. Erfaringene med den britiske jernbanen er nyansert, men det er riktig at de har slitt med dårlig infrastruktur, værforhold og ombygging, på samme måte som vi har hatt i Norge den seneste tiden. Vi legger til grunn at de skal styrke togtilbudet på Sørlandsbanen slik de har forpliktet seg til, avslutter Jegstad.