Erna Solberg: - Dette er vår tid

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg etter landsmøte
- Vi skal sette menneskene først, forstå den tiden vi lever i og tørre å gjøre nødvendige endringer. 

Erna Solbergs sier i sin tale til Høyres landsmøte at et bredt borgerlig folkeparti må forstå den tiden man lever i.

- Det er i år 40 år siden jeg påtok meg mitt første verv i partiet. Det vi gjorde vi gjorde den gangen var å forandre for å bevare de gode sidene ved det norske samfunnet.

Hun mener Høyre, akkurat som på 80-tallet, har svarene på vår tids utfordringer.

- Et overordnet mål for regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det innebærer et samfunn som er bærekraftig både økonomisk, klimamessig og sosialt. Økt innsats på kompetanse, inkludering og integrering bidrar til både økonomisk og sosial bærekraft. Derfor skal vi sette dette øverst på vår dagsorden.

Statsministeren lanserer også to nye grep i kompetansepolitikken for å sikre at ingen blir tapere i møte med ny teknologi. Les mer om dette her.

Bærekraftig velferdssamfunn

Solberg sier politikere må ta inn over seg at handlingsrommet fremover er begrenset.

- Ser vi noen år fremover,  er vi faktisk på minussiden hvis vi ikke lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet og øke effektiviteten.

Hun peker på at offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon må bli mer effektiv, og at ansatte må bruke mer av tiden sin med pasienter og brukere, og mindre tid blant annet på byråkrati.  

- Vi må tørre å gjennomføre nødvendige reformer. Og nye, dyre løfter er et dårlig bidrag til et bærekraftig velferdssamfunn.

Se hele talen her:

Skape flere jobber og kvalifisere folk til jobbene

Kjernen i det vi skal gjøre de neste årene er å skape flere jobber, og kvalifisere folk til jobbene, hevder Solberg.

- Da må vi holde fast ved noe av det gamle. Nemlig en næringsvennlig politikk. Som gir flere gründere. Som støtter opp om menneskers skaperkraft. Som gjør at flere investerer i norske arbeidsplasser.

Hun peker på at kompetanse er nøkkelen for samfunnet og den enkelte i omstillingen av norsk økonomi.

- Det som var god nok kompetanse i går, trenger ikke være det i morgen.  Et parti som er opptatt av at alle skal ha mulighet til å lykkes, må derfor være opptatt av kompetanse.

Forsvar for en liberal verdensorden

Solberg argumenterer for frihandel og internasjonalt samarbeid. 

- Vi selger olje, gass, laks, skip og mye annet som verden trenger. Tilbake kjøper vi klær, mobiltelefoner, biler og mye annet. Vi lager ting vi er gode til. Andre lager ting de er gode til. Når vi handler gir det høyere levestandard og flere jobber for alle.

Hun ser med bekymring på den internasjonale debatten, og sier at en global handelskrig og økende proteksjonisme er det siste verden trenger nå.

- Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel. Og det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne. Historisk har perioder med utstrakt proteksjonisme ledet til tilbakegang, krig og konflikt, advarte hun i sin avslutning.

- Lykkes vi med å skape et bærekraftig velferdssamfunn, kan vi si. Dette er vår tid.

Du kan lese hele talen her.