Elevene skal få tilbud om skolegudstjeneste

Bilde av kirke og fjord med Kent Gudmundsen innfelt
Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden.
Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ber nå regjeringen tydeliggjøre hvordan skolene skal legge til rette for skolegudstjeneste.

- Jeg er glad for at det flertallet støtter opp om KrFs ønske om å rydde bort usikkerhet rundt skolegudstjenestene og sikre at alle elever i Norge får tilbud om å delta gjennom at det nå utarbeides en nasjonal veileder. Den kristne kulturarven har en sterk plass i det norske samfunn og det er viktig at elevene får delta i skolegudstjenesten for å selv oppleve hvordan julehøytiden markeres i den kristne tro, sier Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti i en pressemelding. 

Den kristne kulturarven

Det er naturlig at kristendommen har en særstilling i undervisningen som en sentral del av Norges kulturarv. Den kristne kulturarven er innvevd i historien, litteraturen, kunsten og filosofien.

- Kunnskap om kristendommen er viktig for å forstå samfunnet, våre vaner, tradisjoner og institusjoner. Skolegudstjeneste har en lang tradisjon i Norge og bidrar til å gi kjennskap og opplevelser av hvordan høytiden markeres i Norge, sier Kent Gudmundsen fra Høyre. 

- Forhåpentligvis blir det nå slutt på de årlige, lokale diskusjonene hver desember. FrP er tydelige på at kristendommen er en viktig del av Norges kulturarv, og jeg er glad for at vi nå får en enighet om at alle elever så langt det er mulig skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden, sier Roy Steffensen (FrP).

Kunnskap om hverandre

Samfunnet har samtidig blitt mer pluralistisk og at kunnskap om hverandres kulturer og religion er helt nødvendig for et godt samfunn med gjensidig respekt.

- Det er positivt at elever som ønsker det får tilbud om å delta på skolegudstjenester så langt det er mulig, samtidig som at elever som søker fritak skal få et tilsvarende pedagogisk opplegg i skolens regi, sier Tina Shagufta Munir Kornmo (V). Dette ivaretar både elevenes valgfrihet og skolenes autonomi. 

Her er forslaget

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden, og at elever som ønsker fritak skal ha rett på pedagogisk alternativ i skolens regi.