Flere har en jobb å gå til

Arbeidsledigheten går ned. 6800 flere er i aktivitet. Illustrasjon: Mehmet Kaan Inan
Arbeidsledigheten går ned og det skapes flere jobber. 

For første gang på ti år er arbeidsledigheten under tre prosent over hele landet. 6 800 færre er helt arbeidsledige i år sammenlignet med for ett år siden.

- Dette er strålende nyheter, og viser at regjeringens politikk virker. Jeg har vært arbeidsledig selv og vet hvor mye det betyr å ha en jobb å gå til, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde.

Stødig ledelse i en vanskelig tid

Hun mener tiltakene regjeringen satte inn da ledigheten steg har vist seg å virke, og i tillegg får arbeidsmarkedet nå drahjelp av økt oljepris og gode forutsetninger for norsk eksport.

- Da oljeprisen falt og mange mistet jobben blinket varsellampene for alvor. Folk var bekymret for fremtiden. Nå fortsetter arbeidsledigheten å synke, og nasjonalt er den 2,4 %, ned fra 2,7 % for ett år siden. Det gir grunn til optimisme, sier hun.

Ledigheten synker over nesten hele landet. For første gang på ti år er den under 3 % i alle landets fylker.

- Det er spesielt bra at ledigheten i Rogaland og Vest-Agder har gått såpass mye ned. De var blant fylkene som ble hardest rammet for to år siden, sier hun. - Det viser at tiltakene vi satte i verk fungerte, og at omstillingsevnen er stor. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre.

Ønsker alle med på inkluderingsdugnad

Regjeringen har satt i gang en stor inkluderingsdugnad for at flere skal komme inn i arbeidslivet.

- Vi vet det er vanskelig for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en å komme i jobb, sier hun. 

Hun mener løsningen er at offentlige og private aktører må samarbeide for at flere skal få oppleve gleden av å jobbe. Regjeringen har varslet at staten skal ta sitt del av ansvaret og sørge for at minst 5 % av nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

- Et bærekraftig velferdssamfunn for kommende generasjoner er avhengig av at vi alle bidrar med det vi kan. Ikke minst er det viktig for den enkelte å få muligheten til å gjøre nettopp det, avslutter hun.