Redegjorde for flyambulansesaken i Stortinget

Foldede hender og Bent Høie innfelt.
Helseminister Bent Høie redegjorde for flyambulansesaken i Stortinget 15. mai.
Helseminister Bent Høie redegjorde for flyambulansesaken og hvordan regjeringen sikrer beredskapen i Nord-Norge.

Helseminister Bent Høie ser alvorlig på den siste tidens reduserte beredskap. I dag, tirsdag 15. mai, redegjorde han for flyambulansesaken i Stortinget. I sin redegjørelse understreket han hvor viktig det er å ha et fungerende luftambulansesystem i et langstrakt land som Norge.

- Med Norges geografi og bosetningsmønster er luftambulansetjenesten sentral for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom eller skade, sa helseminister Bent Høie i sin redegjørelse til Stortinget.

Lørdag 5. mai reiste helseministeren til Bodø og Tromsø. Der fikk han en orientering om saken fra aktørene som har det operative ansvaret: Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF. Han bestilte da en tiltaksplan for hvordan de vil ivareta sitt beredskapsansvar både på kort og lang sikt. Blant flere tiltak bistår Forsvaret nå med to helikoptre og ett ekstra fly er leid inn.

Her kan du lese redegjørelsen i sin helhet

Ny operatør etter anbudsrunde

Flyambulansetjenesten har vært drevet på anbud siden 1988. Frem til 1. juli 2019 er dagens operatør, Lufttransport, ansvarlig for flyambulansetjenesten. En del av dette ansvaret innebærer å bidra til en sømløs overgang til den nye operatøren Babcock. 

- Det er ikke grunnlag for å hevde annet enn at konkurransen er gjennomført i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, sa Høie.

Babcock overtar ansvaret for å drive flyambulanse fra 1. juli 2019. I redegjørelsen forklarte Høie at det i dag ikke er noe ved situasjonen som har oppstått som skulle tilsi at Babcock ikke kan levere flyambulansetjenester i tråd med kontrakten. 

- Kontrakten med Babcock er inngått på lovlig vis, og den kan ikke reverseres uten betydelige kostnader og juridiske konsekvenser for de regionale helseforetakene. Enhver kontrakt kan selvfølgelig avsluttes, men i denne sammenheng vil det ha store økonomiske konsekvenser for helsetjenesten, enten det skjer gjennom rettslig forlik eller en rettssak, sa Høie.

Styrelederen i Helse Nord gikk av

Høie tok også opp spørsmålet om avgåtte styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, sin habilitet i anbudsprosessen. Helle valgte å trekke seg som styreleder.

- I går valgte Marianne Telle å trekke seg som styreleder for Helse Nord. Hun gjorde dette av hensyn til Helse Nord og resten av styret sin mulighet til å lede helseregionen i en krevende periode. Det er et ønske som jeg respekterer, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort, sa Høie. 

Høie fortsatte: - Jeg vil understreke at det ikke har kommet fram noen opplysninger som tilser at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.

 

Her kan du lese redegjørelsen i sin helhet