Fortsatt solid kommuneøkonomi

Bergen fra Fløien. Bernt Trellevik innfelt
Regjeringen foreslår at kommunene skal få en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i 2019. Det fremkommer i kommuneproposisjonen for neste år, som ble lagt fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

-Kommunene kan med dette fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, rus og barnevern, sier Høyre kommunalpolitiske talsperson, Ove Trellevik.

Av de frie inntektene skal 200 millioner kroner gå til opptrappingsplanen for rus og 100 millioner kroner skal gå til habilitering og rehabilitering.

-Kommunene har hatt en svært god inntektsvekst de siste årene, og med dette fortsetter styrkingen av det sosiale sikkerhetsnettet, slik at flere løftes opp og færre faller utenfor, fortsetter Trellevik.

Veksten i frie inntekter per innbygger har vært nesten dobbelt så høy som i den rødgrønne perioden. Det har gitt kommunene mulighet til å sikre bra og trygge barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helsetjenestene.

Færre kommuner i ubalanse

Det gode driftsresultatet de tre siste årene har gjort at antallet kommuner i økonomisk ubalanse har gått kraftig ned. 

-Vi har nå et rekordlavt antall kommuner i ROBEK, og ved utgangen av året vil vi trolig bare stå igjen med 13 kommuner i registeret, fortsetter Trellevik.

Etter en svært god periode for norsk økonomi står landet allikevel overfor en mer urolig internasjonal situasjon. Fall i oljeprisen og demografisk utvikling gjør at vi går strammere tider i møte. 

-Vi må nå sørge for å legge til rette for å skape nye verdier og mer effektive måter å utføre velferdsoppgavene på. Det betyr at også offentlig virksomhet og kommuner må ha en bevisst pengebruk framover og få mest mulig ut av hver krone, avslutter Trellevik.

Kommuneproposisjonen 2019

Les mer om Høyres kommunalpolitikk