Revidert budsjett: Økt vekst og flere jobber

Jenter reparerer sykkel. Henrik Asheim innfelt
Veksten går opp, ledigheten går ned og det skapes flere jobber. Fotograf: Harald Larssen Lønning
Veksten går opp, ledigheten går ned og det skapes flere jobber er hovedlinjene i Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag. Næringslivet skal få det enklere, innsatsen mot marin forsøpling skal økes og eldreomsorgen styrkes.

-Dette viser at regjeringens politikk virker. Veksten øker og ledigheten går ned. Samtidig reduserer regjeringen oljepengebruken sammenliknet med opprinnelig budsjett og sørger dermed for bærekraftige budsjetter, sier Henrik Asheim, Høyres finanspolitiske talsperson.

Regjeringen foreslår i samme budsjett økte bevilgninger til kampen mot marin forsøpling og eldreomsorg. Det legges også opp til vekst i kommuneøkonomien. 

-Dette er rett og slett å videreføre den ansvarlige økonomiske politikken vi står for, fortsetter Asheim.

 Jente med arbeidsvest og tekstgrafikk om revidert nasjonalbudsjett

Flere skattelettelser og lavere avgifter

Elektroniske tidsskrifter får momsfritak, mikrobryggerier får reduserte avgifter og reindriftsnæringen får avgiftsfritak på snøscootere og ATV. Regjeringen legger også opp til flere forenklinger for næringslivet i form av endringer i regelverket for gaver, rabatter, reiser, mat og aviser og enklere skattlegging av utenlandske arbeidstakere.