Høyre er miljøpartiet

Erna Solberg bak talerstol
-Du løser ikke klimaproblemene ved å bekjempe markedskreftene. Du løser dem ved å bruke markedet for å kjempe klimaets sak. 

Dette sa statsminister Erna Solberg under dagens tale til Høyres sentralstyre.

Talen handlet i sin helhet om viktigheten av å fortsette det grønne skiftet for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

CO2-mål oppfylt
Da Stortinget vedtok et klimaforlik i 2012 var ett av de mer ambisiøse målene at nye biler skulle slippe ut under 85 gram CO2 per kilometer innen 2020. Med denne regjeringen ble målet nådd tre år før tiden.

Å nå klimamålene forutsetter ikke en radikal samfunnsomveltning hvor økonomi og velferd må endres dramatisk. Gjennom skrittvise endringer kan vi forandre samfunnet for å bevare naturen.

-Ambisjonene våre fremover er store. Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, fortsatte Solberg.

I tillegg skal klimagassutslippene kuttes med minst 40 prosent innen 2030, og nye personbiler skal være utslippsfrie i 2025.

Norge bidrar internasjonalt
Klimautfordringene kan ikke løses av enkeltland, vi er helt avhengige av internasjonalt samarbeid. Norge har derfor vært en aktiv bidragsyter til å få på plass Paris-avtalen. I tillegg er Norge med klima- og skogsatsingen et foregangsland i langsiktig og forutsigbar finansiering. I 2016 gav vi 4.3 milliarder kr i klimafinansiering.

Mindre skatt på arbeid, mer skatt på utslipp
Statsministeren understreket også at viktighetene av å fortsette det grønne skatteskiftet. Det innebærer mindre skatt på det vi vil ha mer av og mer skatt på det vi vil ha mindre av.

-Høyre er partiet som skal sørge for at utslippene skal gå ytterligere ned, at veksten går opp og at det kan skapes flere jobber, avsluttet Solberg.

Se talen her

Les mer om Høyres miljøpolitikk