Høyres prosjekt: Et bærekraftig velferdssamfunn

Erna Solberg på Sundvolden med snø i bakgrunnen. Foto.
Høyres viktigste prosjekt er et bærekraftig velferdssamfunn.
- Bærekraftig velferdssamfunn er ikke et slagord. Det er Høyre og regjeringens viktigste prosjekt, sa statsminister Erna Solberg til Høyres felleskonferanse søndag.

Se Erna Solbergs tale til Høyres felleskonferanse her 

Denne helgen samles Høyres stortingsgruppe, sentralstyre og regjeringsapparat til Felleskonferanse på Sundvolden. Samlingen er med å sette politisk kurs for det neste året. Statsminister Erna Solberg snakket om vårt viktigste prosjekt. 

I et bærekraftig velferdssamfunn har vi inntekter til å dekke utgiftene. Det viktigste er likevel ikke regnskapet, men hva slags samfunn Norge skal være. 

-Velferdssamfunnet er bygget på gode velferdstjenester, små forskjeller, høy tillit til hverandre og at mange er i arbeid.  Uten dette – så er ikke Norge lenger Norge, fortsatte Erna Solberg.

Høyre vil at velferdssamfunnet skal bygges rundt verdier. Partilederen la vekt på mangfold, innovasjon, valgfrihet og kompetanse i sin tale. Hun ga mange gode eksempler på hvordan disse eksemplene har gitt et bedre Norge de siste fire årene. 

-Fritt behandlingsvalg har gitt om lag 6500 pasienter raskere til helsehjelp, og flere har fått velge seg til den institusjonen som de selv mener har det beste tilbudet, sa statsministeren

Et annet eksempel gleder alle de som har stått utenfor arbeidsmarkedet etter oljekrisen rammet Norge.

-I 2017 ble det ifølge SSB skapt 49.000 jobber. Jobbveksten i privat sektor var dobbelt så høy i privat sektor som i offentlig sektor.

Nå legger regjeringen grunnlaget for å bygge velferdssamfunnet videre i forhandlinger på Jeløya. 

-Det er god stemning og konstruktive samtaler, men som alltid: Ingenting er klart før alt er klart. Og mer enn det har jeg egentlig ikke tenkt å si om forhandlingene akkurat nå, avsluttet statsministeren om samtalene mellom Høyre, FrP og Venstre.

Se hele talen her