Mange har søkt videreutdanning

Elever som rekker opp hånden. Jan Tore Sanner innfelt
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner syns det er gledelig at så mange lærere allerede har søkt videreutdanning, men oppfordrer samtidig enda flere til å søke før fristen.
7302 lærere har allerede søkt videreutdanning. 

Oppgang i antall søkere

Før fristen har gått ut har 7302 lærere søkt om videreutdanning i 2018. På samme dato i fjor hadde det kommet inn 6864 søknader. 

- Dette er veldig gode tall! Men det er fortsatt to dager igjen, og jeg håper flere lærere benytter sjansen til å søke før fristen 1.mars, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

I alt søkte 9522 lærere om å ta videreutdanning innen fristen 1.mars i fjor. Over 6000 av dem fikk plass på et studietilbud. Kunnskapsministeren håper vi klarer å slå det totale antallet søknader i år. 

Stort engasjement 

 Det har i alle år vært stort engasjement blant lærere for å få faglig påfyll gjennom regjeringens videreutdanningsløft. I fjor kom det en NIFU-undersøkelse blant lærere som har deltatt på videreutdanning. Der sier nesten alle lærere at de har endret undervisning, og syv av ti sier at de har blitt en bedre lærer. Det viser at det er verdifullt å investere i lærernes kompetanseheving, både for staten, kommunen, lærerne selv og ikke minst elevene. 

- De høye søkertallene viser tydelig at norske lærere er opptatt av faglig påfyll og ønsker å oppdatere seg. Det er veldig gledelig når vi vet at læreren er den aller viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, fortsetter Sanner. 

En tredobling

Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden denne regjeringen tiltrådte i 2013 har rundt 20.000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag. Vi har økt tilbudet om videreutdanning til lærere med 200 millioner kroner – til over 1,6 milliarder kroner til sammen. 

- Å investere i læreren har vært, og vil fortsette å være en viktig prioritering for den blågrønne regjeringen, fortsetter Sanner. 

Kommunene må godkjenne 

Når lærerne har sendt inn sine søknader er det opp til kommunene å godkjenne disse innen fristen 15.mars. Alle kommuner skal også ha en langsiktig plan for videreutdanning av sine lærere.

- Jeg forventer at alle kommuner godkjenner flest mulig søknader. Det at de også har en plan for videreutdanning av lærerne i sin kommune er viktig for å sikre at alle får muligheten til å faglig oppdatere seg, avslutter Sanner. 

Fakta om videreutdanning: 

  •  Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning
  • Siden 2013 har rundt 20.000 lærere tatt videreutdanning 
  • Fra 2025 må alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk ha fordypning i disse fagene 
  • Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene 
  • Lærerne kan ta videreutdanning i alle skolens fag
  • I år utvides tilbudet til å inkludere videreutdanning i programmering, profesjonsfaglig digital kompetanse og begynneropplæring
  • De som kan søke er: alle lærere i grunnskolen og videregående, lærere som underviser voksne og lærere på kulturskoler