Nå dobler vi antall lærerspesialister

Lærer med elev. Erna Solberg innfelt
Høyre har et mål om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at ingen blir hengende igjen.
I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge 6 millioner kroner til 600 nye stillinger som lærerspesialist. Totalt finansierer vi da 1200 stillinger. 

- Flere lærerspesialister vil være et godt bidrag til å gjøre skolen enda bedre, sier statsminister Erna Solberg. 

Lærerspesialistene skal være faglig oppdatert på skoleutvikling og fagdidaktikk, og bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De skal også bidra til faglig utvikling på egen skole. 

Kunnskap og mestring 

Hvor du kommer fra skal ikke ha noe å si for hva du kan utrette på skolen. For Høyre har det alltid vært viktig å skape en skole med muligheter for alle, uavhengig av hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra. Den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring er en god lærer. 

- Selv om mye går i riktig retning i skolen, er det fortsatt mye som kan bli bedre. Flere elever må oppleve skolen som en arena for mestring, ikke for nederlag. Sammen med våre foreldre er kanskje lærerne den viktigste personen i oppveksten vår. Derfor er jeg så opptatt av å løfte frem læreren, Erna Solberg

Attraktiv karrierevei

NIFU og NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert ordningen med lærerspesialister. Sluttrapporten viser at en stor del av lærerne opplever ordningen som en alternativ og attraktiv vei. 

- Jeg mener dette viser at det var helt riktig av regjeringen å etablere lærerspesialister som en ordning for noen år siden. Jeg håper dette bidrar til at flere gode lærere velger å forbli i norsk skole, sier Erna Solberg. 

Fakta om lærerspesialister 

  • Ordningen startet opp 2015
  • Lærerne får en årlig tilleggslønn for funksjonen som spesialist. Tillegget er på rundt 49.000 kroner
  • Fagene er norsk med vekt på grunnleggende lese- og skriveopplæring, matematikk, praktiske og estetiske fag, begynneropplæring på 1.-4.trinn, yrkesfag og profesjonsfaglig digital kompetanse
  • Det gjelder egne krav for kompetanse og for erfaringsbasert kompetanse som er utarbeidet i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet og KS