–Norsk europapolitikk må være aktiv og effektiv

Norsk flagg og EU-flagg. Ine Eriksen Søreide innfelt
–Selv om Norge ikke er medlem av EU, skal vi være aktive deltakere
–Vår europapolitikk skal ikke bare være aktiv, den skal også være effektiv. Den skal sørge for at vi sikrer størst mulig gjennomslag for norske interesser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

9. mai la regjeringen frem sin nye strategi for samarbeidet med EU frem til 2021.
Strategiens hovedbudskap er at samarbeidet bidrar til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa der landene tar felles ansvar for felles utfordringer.

–Jeg er overbevist om at europeisk samarbeid blir enda viktigere for oss i årene som kommer, fortsetter utenriksministeren.

Samarbeidet mellom Norge og EU-landene trengs for å få flere ben å stå på økonomisk og i sikkerhetspolitikken. Det trengs også for å håndtere globale utfordringer som migrasjon og klimaendringer. 

Aktiv norsk rolle

Til tross for til tider store meningsforskjeller i enkeltsaker er hovedtendensen at europeiske land svarer på økonomiske, sikkerhetspolitiske og globale utfordringer med forpliktende samarbeid.

- Norges sikkerhet, frihet og velferd avhenger av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning. Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til dette ved å delta i forpliktende samarbeid gjennom EØS, Schengen og andre avtaler vi har med EU, sier Eriksen Søreide.

Det er særlig to konkrete områder som vil få mer oppmerksomhet fra Norge i tiden som kommer. Det ene er kampen mot arbeidskriminalitet, der statsministeren har tatt initiativ for å styrke innsatsen på europeisk nivå. Det andre området er sikkerhets- og forsvarspolitikken.

EUs medlemsland fordyper nå samarbeidet på dette feltet. Denne utviklingen styrker europeisk, og dermed norsk, sikkerhet. Det er i vår felles interesse at Europa setter seg selv i stand til å ta større sikkerhetsansvar og at vi sørge for at Norge er tett koblet på denne utviklingen.

– Selv om Norge ikke er medlem av EU, skal vi være aktive deltakere, snarere enn passive tilskuere i det europeiske samarbeidet, avslutter Eriksen Søreide.

Norges finansielle bidrag

  • EØS-midlene er Norges viktigste finansielle virkemiddel i europapolitikken. 
  • De utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021. 
  • Pengene brukes i samarbeid med de økonomisk svakeste medlemslandene i EU. 
  • Gjennom disse midlene bidrar Norge til å virkeliggjøre visjonen om et trygt, fritt, økonomisk sterkt og ansvarlig Europa

Les Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021

Les Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018

Les mer om Høyres utenrikspolitikk