Nye pakkeforløp for rus og psykisk helse

Artikkelbilde av Bent Høie og en gutt og ei jente som ser på hverandre.
Helseminister Bent Høie innfører pakkeforløp for psykisk helse og rus. Målet er å gi pasientene raskere og bedre utredning og behandling.

Ventetiden blir enklere hvis man vet hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Pakkeforløp for rus og psykisk helse skal gi denne tryggheten og forutsigbarheten.

Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å lage pakkeforløp for rus og psykisk helse. De seks første pakkeforløpene implementeres høsten 2018 og starten av 2019. Målet er å gi pasientene raskere og bedre utredning og behandling.

-Å ikke vite hva som skal skje, gjør det tyngre å være syk, både for den som har sykdommen og for dem som er glade i ham eller henne, skriver Helse- og omsorgsminister Bent Høie i NRK Ytring i dag.

Pakkeforløpene innebærer bedre koordinering, tidsfrister for behandling og brukermedvirkning. Erfaring fra pakkeforløp for kreft er mange pasienter føler seg tryggere og bedre ivaretatt enn tidligere. Det har også ført til at utredning og behandling ofte kommer raskere i gang.

Dette er pakkeforløp for psykisk helse og rus:

Bedre koordinering:
 • Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson
 • Koordinatoren skal sørge for kontinuitet og sammenheng i behandlingsforløpet og at pasienten unngår unødvendig venting
 • For personer som henvises til pakkeforløp innen rusbehandling skal det ikke være opphold mellom avrusning og behandling.

Dette gjør at pasienten kan være trygg på at det ikke svikter underveis eller i overgangene mellom tjenestene.

Tidsfrister:
 • Pakkeforløpene inneholder tydelige anbefalinger om tidsfrister.
 • Utredning skal gjennomføres innen seks uker.
 • For alvorlige lidelser som psykose og spiseforstyrrelser anbefales det at ventetiden er maksimalt sju dager fra henvisningen er mottatt til første samtale i spesialisthelsetjenesten.

Brukere fra flere pasientorganisasjoner og fagfolk fra flere fagmiljøer har deltatt i arbeidet med å lage de nye pakkeforløpene. Det har vært med på å gjøre dem gode både fra et brukerperspektiv og fra et faglig perspektiv.

Brukermedvirkning:
 • Det er brukeren som er ekspert på eget liv. Bedre involvering av pasienten vil gi bedre behandling.
 • Pasientene skal ha medvirkning i alle avgjørelser om sin egen behandling og oppfølging.
 • Pårørende skal også involveres der det er hensiktsmessig.
 • Pasienten skal få gi innspill til hva de opplever at de trenger hjelp med. Pasienten skal involveres i å lage behandlingsplan og skal kunne gi tilbakemelding underveis, slik at behandlingen kan justeres om nødvendig.
 • I pakkeforløp for barn og unge anbefales det å legge til rette for at barn og unge også kan få møte behandler alene.

Pakkeforløpene skal ikke gå utover individuelle behov. De skal bare sette rammer for behandlingen. Hva som skal skje innenfor denne rammen og hvordan det skal skje, er i stor grad opp til pasienten og behandleren.

Når kommer pakkeforløpene?

Generelle pakkeforløp -første pasient kan få disse pakkeforløpene fra 1. januar 2019
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Tilstandsspesifikke pakkeforløp -første pasient kan få disse pakkeforløpene fra 15. februar 2019
 • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
 • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
 • Spiseforstyrrelser hos barn og unge

I tillegg til disse seks pakkeforløpene vil det komme et for gravide som har hatt - eller har - rusproblemer.

 

Les mer om Høyres helsepolitikk her.