Politikk for et tryggere Norge

Ine Eriksen Søreide med norsk flagg i bakgrunnen
Utenriksministeren holdt en sterk appell for økt norsk sikkerhet i sin tale på første dag av Høyres landsmøte. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt en sterk appell for forpliktende internasjonalt samarbeid i sin tale på første dag av Høyres landsmøte.

Hun redegjorde for en endret sikkerhetspolitisk situasjonen i Norges og Europas nærområder. Den nye normalsituasjonen preges av økt geopolitisk spenning, vedvarende ustabilitet sør og sør-øst for Europa, nye globale trusler som cyber og terrorisme, og økende press på internasjonale normer og samarbeid.

Se talen hennes nederst i denne artikkelen.

– Dette er vår tid, og vi må ta virkeligheten inn over oss slik den er, og ikke slik vi skulle ønske at den var, sa Eriksen Søreide.

– Bare når vi gjør det, kan vi ivareta interessene våre, utforme en politikk som opprettholder et bærekraftig velferdssamfunn her hjemme og bidrar til stabilitet og sikkerhet i verden omkring oss. Den nye normalen gjør at vi må tilpasse politikken, tenke nytt og skjerpe prioriteringene våre, fortsatte utenriksministeren.

Her kan du lese resolusjonen: Et trygt Norge i en ny tid

Blant de fremste prioriteringene for norsk sikkerhet framholdt utenriksministeren europapolitikken.

– Norsk utenrikspolitikk starter i Europa. Det er to grunner til dette. For det første er vår sikkerhet og velferd avhengig av et trygt og fritt og økonomisk sterkt Europa. For det andre er vi en del av et europeisk verdifellesskap, sa utenriksministeren.

Det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet ble viet en sentral plass i talen.     

– NATO er verdens sterkeste forsvarsallianse og bærebjelken i vår sikkerhetspolitikk. Men styrken hviler ikke bare på militær evne, men på et verdifellesskap, sa Eriksen Søreide.

Den tidligere forsvarsministeren kom også inn på forsvarspolitikk.

– Vi er nå oppe i reell budsjettøkning på 24% siden 2013, eller ca. 10,6 milliarder kroner. Det savner sidestykke. Vi har vist vilje til prioriteringer. Her er Høyre til å stole på også i årene fremover, sa Eriksen Søreide.

Forholdet til Russland

– Nettopp i perioder med store spenninger i forholdet mellom Russland og Vesten er det viktig at det er rett balanse i forholdet mellom hva vi gjør bilateralt og hva vi gjør som del av et større transatlantisk og europeisk fellesskap. Slik sett er vår håndtering av Skripal/Salisbury-saken, der vi har valgt å stå sammen med våre nære allierte og samarbeidspartnere, et eksempel på det siste. Samarbeid om fiskeriforvaltning, atomsikkerhet og kystvakt, er eksempel på det første, sa Eriksen Søreide.

Utenriksministeren vektla at mer krevende omgivelser internasjonalt krever ansvarlig utenrikspolitisk styring med tydelige prioriteringer.

– Vi skal ta initiativ internasjonalt og få gjennomslag i saker av norsk interesse. Men vi må også innse at dette er en tid vel så mye for å forsvare det som er oppnådd, som å fremme nye initiativer, avsluttet Eriksen Søreide. 

Her kan du se utenriksministerens tale til Høyres landsmøte

Les mer om Høyres utenrikspolitikk