Flere tiltak mot tørke og avlingssvikt

Ingunn Foss illustrasjonsfoto
Landbruks- og matdepartementet inviterte mandag til møte for å diskutere tiltak som kan bedre situasjonen for landbruket etter en helt ekstrem sommer.

Høy temperatur og ekstrem tørke har gjort sommeren til en utfordrende tid for norske bønder. Tap av avlinger og mangel på fôr, har medført store økonomiske konsekvenser og tidlig slakt flere steder i landet.

–Denne situasjonen er helt spesiell. Nå er det viktig at statlig regelverk ikke hindrer bøndene i å iverksette nødvendige tiltak. Flere ser det nødvendig å høste inn umoden avling som fôr, eller å så på nytt i håp om en ny avling. Det skal de ikke tape på økonomisk, sier Høyres landbrukspolitiske talsperson, Ingunn Foss.

Under møtet mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges bondelag og Norges bonde- og småbrukerlag, ble det enighet om elleve punkter regjeringen skal følge opp. For å sørge for bedre tilgang på fôr, vil regjeringen åpne for flere kontrollstasjoner for import av høy og korn. Dette vil redusere ventetiden på nødvendige varer. I tillegg skal det dispenseres for at arealområder som ellers ikke benyttes til beiteområder skal få tilskudd i år.

Flere bønder har opplevd store økonomiske tap. Derfor vil regjeringen øke forskuddsutbetalingen fra 50 til 70 %.

–Vi vil sørge for tilstrekkelig kapasitet i saksbehandlingen slik at avlingsskadeerstatningen blir utbetalt så raskt som mulig, fortsetter Foss.

–Nå er det viktig å ha en god dialog fremover. Regjeringen følger saken tett og jobber sammen med bøndenes organisasjoner for å finne de rette tiltakene, avslutter Foss.

Se alle tiltakene

Les mer om Høyres landbrukspolitikk