Rekordmange lærere får videreutdanning

Mann med datamaskin. Jan Tore innfelt
Totalt har 7207 lærere fått godkjent sin søknad om videreutdanning i 2018.
Aldri før har så mange lærlinger fått godkjent sin søknad om faglig påfyll.

- I dag er det grunn til å juble. Disse tallene viser at det er mange engasjerte og dyktige lærere som ønsker seg faglig påfyll, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Lærerløftet 

De siste fem årene har regjeringen satt i gang flere tiltak for å skape en skole hvor elevene lærer mer. Vi har innført en femårig masterutdanning for lærere, innført nye karriereveier i skolen, satset på videreutdanning, kompetansekrav og økt karakterkrav for inntak til lærerutdanningene.  

- Det å satse på læreren er en viktig investering for fremtiden. Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Derfor har regjeringen de siste fem årene satt inn betydelige ressurser til dette, fortsetter Sanner. 

Faglig påfyll virker

Videreutdanningen har så langt gitt gode resultater. I fjor kom det en NIFU-undersøkelse blant lærere som har deltatt på videreutdanning. Der sier nesten alle lærere at de har endret undervisning, og syv av ti sier at de har blitt en bedre lærer. 

- Jeg er glad for at videreutdanningssatsingen gir resultater og at lærerne selv synes det er nyttig. Det viser at det er en god investering både for staten, kommunen, lærerne selv og ikke minst elevene, fortsetter Sanner.

Tall nasjonalt og fylkesvis

Fylke Antall godkjente søknader 2018  Antall godkjente søknader 2017  Antall godkjente søknader 2016  Antall godkjente søknader 2015  Antall godkjente søknader 2014  Prosentvis økning fra 2014-2018 
Akershus   760 660 672 614 370 105 % 
Aust-Agder                       170  148 143 149  115 48 %
Buskerud 383 308  307 329 225  69 %
Finnmark 215 205  178  213  62  247 % 
Hedmark 310  261  248  240  151  105 % 
Hordaland 626  503  536  446  328  91 % 
Møre og Romsdal                                                311  232  220  216  192  62 % 
Nordland 446  396  341 316  233  91 % 
Oppland 305  267  224  213  135  126 % 
Oslo 400  441  379  327  257  56 % 
Rogaland 900  574  531  478  366  146 % 
Sogn og Fjordane   204  175  217  170  112  82 % 
Svalbard
Telemark 285 226  186  199  144  98 % 
Troms 276  214  194  193  152  82 % 
Trøndelag 606 545  427  472  363  67 % 
Utlandet 17  15  14  325 % 
Vest-Agder 282  248  211  212  151  87 % 
Vestfold 289  270  276  230  153  89 % 
Østfold 416  306  309  280  148  181 % 
Totalt 7207  6000  5617  5300  3662  97 % 

Her kan du lese mer om Høyres skolepolitikk