Sterkere kommuner gir sterkere barnevern

Løvetann med Linda Helleland innfelt
–Barn som har behov for hjelp skal ha et godt tilbud, uansett hvor i landet de bor, sier Høyres barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at små kommuner er overrepresentert når det gjelder andelen saker der barnevernet griper inn og overtar omsorgen for barna. 

Høyre mener at å skape større og sterkere fagmiljøer i barnevernet er en av de viktigste årsakene til at kommunereformen må fortsette.

–Vår oppgave er å sette barnevernet i stand til å gjøre det de vil aller mest; å hjelpe de sårbare barna. Målet er at så få barn som mulig skal tas ut av hjemmet, og da må vi starte tidlig med forebyggende tiltak, fortsetter Helleland.

Sårbare miljøer
Mange kommuner har små og sårbare fagmiljøer. 31 kommuner har ett eller færre årsverk i barnevernstjenesten, mens 68 kommuner har færre enn to årsverk. Det gjør det også vanskelig å sikre kvaliteten ved sykdom eller ferieavvikling.

Forskjeller mellom kommuner når det gjelder andel omsorgsovertagelser har ofte flere årsaker. Både befolkningssammensetningen i kommunene og ulikheter i levekårsutfordringer påvirker dette.  

–Det sier seg selv at i små kommuner, med små fagmiljøer og få saker, er det krevende å bygge opp den erfaringen, kompetansen og de tiltakene som trengs for å kunne gi god hjelp til barn og familier med ulike vansker og behov. 

80 millioner til kompetanseheving
Regjeringen har satt av 80 millioner kroner til kompetanseheving i 2018. Disse midlene skal brukes til etter- og videreutdanning for barnevernsansatte. I tillegg har regjeringen økt bevilgningene til etablering av forebyggende og familiestøttende tiltak i kommunene, slik at barn og familier får hjelp som forhindrer akutte situasjoner og omsorgsovertakelser. 

–Jeg ikke i tvil om at en fullføring av kommunereformen er avgjørende for å sikre et godt nok tilbud til de mest utsatte barna, avslutter Helleland.

Fakta om Barnevernsreformen
Våren 2017 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om barnevernsreform. Kommunene får med den et mer helhetlig ansvar både faglig og økonomisk. Noen barnevernstjenester har mer enn 100 ansatte, mens mange av de minste kommunene har mellom en halv og én stilling i barnevernet. Om lag 90 kommuner har to eller færre stillinger med fagutdanning i barnevernet.


Les mer om reformen her