Tidenes grønneste budsjett

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund i stortingets vandrehall. Foto.
Stortingsrepresentant for Høyre, Stefan Heggelund, i Stortingets vandrehall i forbindelse fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Aldri før har det blitt satt av så store summer til klima og miljø i et statsbudsjett som i år.

- Dette er et offensivt budsjett som tar tak i klimaproblemet både nasjonalt og internasjonalt. Klimaendringene er farlige, derfor er det viktig at vi har en regjering som tar det på alvor, sier Stefan Heggelund.

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid og det kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. Gjennom å sørge for at forurenser betaler, skapes det markeder for teknologi. Samtidig bidrar regjeringen til å utvikle lav- og nullutslippsløsninger ved å prioritere forskning og innovasjon. Målet er større enn bare å kutte utslipp i Norge, det er å være er grønt laboratorium for å skape og bruke grønn teknologi som kommer verden til gode.

I 2017 gikk klimagassutslippene ned med 1,7 prosent. Norge har ikke hatt så lave utslipp siden 1995. Dette viser at regjeringens politikk virker og den skal fortsette å gi gode resultater.

Miljø og klimatiltak i statsbudsjettet

 • Styrking av Enova, en økning på 344 millioner kroner fra 2,7 milliarder til over 3 milliarder kroner
 • Styrking av klima og skoginitiativet- styrkes med 200 millioner. Total ramme 3,2 milliarder
 • Nysnø klimainvesteringer styrkes med 200 millioner, totalt 400 millioner
 • Marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt: 25 millioner mer til å forebygge og 10 mill til forskning. Total ramme: 100 mill
 • Kommunale klimatiltak. Ordningen med tilskudd til kommunale klimatiltak, Klimasats, foreslås videreført med en ramme på 157 mill. kroner.
 • Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå (445 mill. kroner) også i 2019. Dette vil gi god framdrift i det langsiktige arbeidet med å verne 10 pst. av skogen.
 • I tillegg trygger vi naturverdiene i nasjonalparker og andre verneområder med å foreslå 16 mill. kroner til å stoppe gjengroing, forstyrrelser og slitasje som truer verneverdiene, og ansette flere forvaltere
 • Grønn skipsfart- en økning på 7 mill, mer enn en dobling fra fjoråret. Totalt 12 millioner.
 • Etablering av en genbank for laksefisk fra Hardanger for 20 millioner i 2019

Gjennom bistandsbudsjettet er det en solid styrket innsats for klima, miljø og energi. Global oppvarming er et globalt problem og vi må jobbe både nasjonalt og internasjonalt for å løse det. For å få til dette har vi økt budsjettet med:

 • 674 millioner kroner til økt klima- og miljøbistand, deriblant en økning på 205 millioner kroner til hav og marin forsøpling
 • 430 millioner til fornybar energi (opp fra 570 millioner i fjor, til 1 milliard i 2019)

Her kan du se hva statsbudsjettet har å si for ditt fylke

Her kan du se direktesendt Facebook-sending om statsbudsjettet

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande svarte på spørsmål fra kommentarfeltet i "folkets spørretime" direkte på Facebook. Sendingen kan du se på nytt her: