Regjeringen Solberg utvides

Den utvidede Solberg-regjeringen kommer ut på Slottsplassen 17. januar 2018.
- Vi skaper historie når vi danner en regjering med tre kvinnelige partiledere. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Statsminister Erna Solberg presenterer i dag den utvidede regjeringen, som nå består av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. 

-Det er en glede å ha pressekonferanse i dag sammen med Siv og Trine. Vi skaper historie når vi danner en regjering med tre kvinnelige partiledere, sier Erna Solberg. 

Regjeringen vil bygge sitt arbeid på den politiske plattformen som ble presentert 14. januar på Jeløya. Det skal sikres et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge.

Regjeringen vil løse de store utfordringene Norge står overfor:

 1. Omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.
 2. Oppfylle Norges klimaforpliktelser, slik at vi tar vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen.
 3. Skape et inkluderende arbeidsliv. Den teknologiske utviklingen skaper store muligheter for hjemflagging av arbeidsplasser, myndiggjøring av folk og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse.
 4. Sikre gode velferdsordninger. Det er gledelig at flere lever lenger, men bærekraften i velferdsordningene avhenger av at flere er yrkesaktive lenger.
 5. Redusere fattigdom. For mange rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape seg sitt eget, gode liv.
 6. Gjennomføre et integreringsløft. Den internasjonale migrasjonen er svært lite forutsigbar, og vi må ha en høy beredskap for raske skiftninger. Vi må lykkes bedre med integreringen i arbeidslivet. Det er helt sentralt både for den enkelte og for bærekraften i våre velferdsordninger

Slik ser den nye regjeringen ut:

 • Statsminister: Erna Solberg (H)
 • Finansminister: Siv Jensen (FrP)
 • Kulturminister: Trine Skei Grande (V)
 • Kunnskaps- og integreringsminister: Jan Tore Sanner (H)
 • Samferdselsminister: Ketil Solvik-Olsen (FrP)
 • Kommunal- og moderniseringsminister: Monica Mæland (H)
 • Helseminister: Bent Høie (H)
 • Utenriksminister: Ine Eriksen Søreide (H)
 • Justis-, beredskaps- og innvandringsminister: Sylvi Listhaug (FrP)
 • Næringsminister: Torbjørn Røe Isaksen (H)
 • Fiskeriminister: Per Sandberg (FrP)
 • Arbeids- og sosialminister: Anniken Hauglie (H)
 • Barne- og likestillingsminister: Linda Hofstad Helleland (H)
 • Landbruks- og matminister: Jon Georg Dale (FrP)
 • Forsvarsminister: Frank Bakke-Jensen (H)
 • Olje- og energiminister: Terje Søviknes (FrP)
 • Eldre- og folkehelseminister: Åse Michaelsen (FrP)
 • Klima- og miljøminister: Ola Elvestuen (V)
 • Utviklingssminister: Nikolai Eivindssøn Astrup (H)
 • Forskning- og høyere utdanningsminister: Iselin Nybø (V)

Les den nye regjeringsplattformen

Oversikt over statssekretærer

Oversikt over politiske rådgivere