- Vi tror på det beste i mennesket

Erna Solberg på kommunalkonferansen
Fotograf: Hans Kristian Thorbjørnsen
- Vi går til valg med det samme utgangspunktet. Fra Bergen til Bodø, fra Oslo til Odda. At vi tror på det beste i mennesket, og vi vet at Høyre har den beste politikken, sa Erna Solberg.

Høyres kommunalkonferanse gikk av stabelen i Stavanger 7. september. Målet med denne konferansen er at Høyres folkevalgte skal få inspirasjon til politikkutviklingen. Det handler om å skape en kunnskapsskole, en god eldreomsorg, attraktive og inkluderende lokalsamfunn, grønn transport og bedre veier.  

- Vi er et parti som tror på noe. Vi tror på at folk vil skape noe godt for seg selv og sine egne. Vi tror på at lokalsamfunnet blir bedre av å si ja til at de får prøve. Det handler om troen på, og tilliten til, enkeltmennesket, sa Erna Solberg under åpningstalen sin på Høyres kommunalkonferanse.

Se Erna Solbergs tale

Tidlig innsats i skolen

For å skape en kunnskapsskole, må vi stimulere lærelysten hos alle barn. Vi vet at lærelysten ikke er mindre hos barn som trenger litt mer hjelp. Skolen skal være et sted hvor drømmer realiseres. 

- Vi har lovfestet kommunenes plikt til å sørge for tidlig innsats. Vi har også sørget for flere lærere, særlig i 1. til 4. klasse, gjennom alle våre budsjetter. Dere må jobbe lokalt for at de pengene brukes til tidlig innsats, fortsatte Erna Solberg.

Høyres mål er at alle barn skal lære sin 1-2-3 og sin A-B-C. For å få dette til, er tidlig innsats avgjørende for de som trenger ekstra hjelp. 

Kvalitet i omsorgen

Det blir flere eldre fremover. Flere eldre betyr større forpliktelser. Vi har lansert en ny eldrereform, kalt "Leve hele livet". Alle eldre skal ha gode og trygge omsorgstjenester, og bestemme mest mulig selv. 

- Vi tror på at vi kan gi eldre økt livskvalitet. Reformen "Leve hele livet" er avhengig av kommunenes innsats. Mange kommuner gjøre mye bra allerede, men vi ser også det motsatte. Hvor du bor, skal ikke avgjøre hvor god omsorg du får, sier Erna Solberg.

Inkludering og integrering

Det var viktig for Høyre å få kontroll på grensene når migrasjonskrisen traff Norge i 2015. I tillegg måtte Norge ta sin del av ansvaret for de som kom til Europa. 

- Regjeringen gjennomfører et integreringsløft. Vi tror på at mennesker vil det beste for sine barns framtid. Som ønsker å klare seg selv. Vi trenger kommunene med på laget. Arbeid og kompetanseheving er sentralt i integreringsløftet, sa Erna Solberg.

 - Høyre stiller til valg for å gjøre lokalsamfunnet best mulig. Det skal vi få til. I Bergen og Bodø. I Trondheim og Tromsø. I Oslo og Odda. I Stavanger og Skedsmo. Vi går til valg med det samme utgangspunktet: at vi tror på det beste i mennesket, avsluttet Erna Solberg.