10 saker du bør få med deg fra Høyres landsmøte 2019

Bilde fra Høyres landsmøte 2019
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyre vedtok nytt prinsipprogram og ny politikk for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Her er de viktigste sakene fra landsmøtet.

Politikk handler om mennesker

- Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Et samfunn hvor alle, uansett bakgrunn får brukt sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Det å vite at du er nyttig for andre mennesker. At det er noen som er avhengige av at nettopp du møter opp og utfører de oppgavene du har påtatt deg, sier Erna Solberg.

Ti viktige saker fra landsmøtet:

 1. Inndra ulovlige verdier fra gjengkriminelle
  Mange barn og unge blir rekruttert inn i kriminell løpebane gjennom gjenger. Den største årsaken til økning i ungdomskriminalitet er at alt for mange barn faller utenfor. Vi har vedtatt strengere sanksjoner mot gjengkriminelle og større satsing på forebygging.

  Les resolusjonen om gjeng- og ungdomskriminalitet

 2. Langsiktig mål om at familien selv skal fordele foreldrepermisjon
  I dag er det en tredeling av foreldrepermisjonen. Vi mener at familiene vet best om hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles. Det bør være et langsiktig mål.

  Les prinsipprogrammet

 3. Gratis prevensjon til jenter under 16 år
  I dag får ungdom fra 16 år gratis prevensjon, men de som er yngre må betale for det. I praksis betyr dette at de som har behov for det, skal få gratis p-piller. Den rammer jenter som må få p-piller mot menssmerter og man må innse at også unger jenter under 16 har sex. 

 4. Høyere bøter for å bære kniv
  For Høyre er det grunnleggende at folks trygghet skal ivaretas. Vi vil ha økt bruk av visitasjon for å avdekke bruk av kniv og farlige gjenstander på særlig utsatte steder.

  Les resolusjonen om gjeng- og ungdomskriminalitet

 5. At elbilfordelene skal vare til minst 2021, og at det fortsatt må være egne incentiver for å velge elbil til et nytt bærekraftig avgiftssystem for bil er på plass.

  Les resolusjonen "Stans utslippene - ikke utviklingen"

 6. Trappe opp forsvarsbudsjettet til 2% av BNP innen 2024 og at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP 
  NATO-medlemskapet er bærebjelken i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge skal følge opp våre forpliktelser i NATO og trappe forsvarsbevilgningene til 2% av BNP innen 2024. Høyre i regjering har allerede økt forsvarsbudsjettet fra 1,4% til 1,6% av BNP. 

  Les resolusjonen om utenrikspolitikk med muligheter for Norge

 7. Utvide aktivitetsplikten til å gjelde alle
  En jobb å gå til er nøkkelen ut av fattigdom. Det skal aldri lønne seg å gå på ytelser, det skal alltid lønne seg å jobbe. Å stille krav handler om å bry seg.

  Les mer om bærekraftige velferdskommuner
   
 8. Strenge regler for mobilbruk i skolen.
  Mobiltelefoner i klasserommet forstyrrer elevenes oppmerksomhet og svekker læringsevnen. Hvis mobilen ikke skal brukes som et verktøy har den ikke noe å gjøre i klasserommet. Derfor ønsker vi strenge regler for mobilbruk i skolen.

  Les mer om bærekraftige velferdskommuner

 9. Nei til lakseskatt
  Norsk fiske- og oppdrettsnæring er i vekst. Kyst-kommuner er avhengige av lakse- og oppdrettsnæringen. Derfor vil ikke Høyre innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri.

  Les mer om lokal verdiskapning
   
 10. Sørge for at Nysnø AS, klimafondet til Norge, skal få muligheten til å investere i utenlandske klimaselskaper som jobber for en nyere og grønn teknologi 

  Les resolusjonen "Stans utslippene - ikke utviklingen"