Ti saker som viser at distriktene blomstrer!

Lastebil som kjører på vei.
Ledigheten i distrikene er lav, det er en historisk satsing på vei og økt lokalt selvstyre med Høyre i regjering.
Det går bra med Norge. Og det går bra med lokalsamfunnene i distriktet. Her ser du ti eksempler på akkurat det!

Om man hører på Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet kan man få inntrykk av at det går dårlig i distriktene. Heldigvis er sannheten en helt annen.

Her ser du ti eksempler på at distriktene blomstrer med Høyre i regjering:

 • Lav arbeidsledighet i distriktsfylker
  Arbeidsledigheten er lavest i Sogn og Fjordane. I andre klassiske distriktsfylker, som Nordland, Hedmark og Oppland har ikke ledigheten vært lavere siden før finanskrisen. Dette er fylker som tidligere ble omtalt som fylker i «oljeskyggen».
 • Historisk satsing på vei
  Norge er et land med store avstander. Regjeringen har økt samferdselsbudsjettene med 75 % siden 2013. Vi bygger veien raskere, bedre og billigere. Dermed bygges by og bygd nærmere hverandre, og bedriftene får enklere fraktet varene de produserer.
 • Styrket jernbane
  Også andre infrastrukturprosjekter er styrket med Høyre i regjering. Jernbanen er inne i en av sine mest hektiske byggeperioder. Jernbanereformen sikrer et bedre tilbud for de reisende på Sørlandsbanen, og Intercity-triangelet vil skape en kollektivrevolusjon på Østlandet.
 • Økt lokalt selvstyre
  Med Høyre i kommunaldepartementet får kommunene ja i 8 av 10 klagesaker om kommunale vedtak. Vi tror at lokale avgjørelser tas best lokalt av de som kjenner forholdene. Til sammenligning fikk kommunene nei i 6 av 10 saker da Senterpartiet styrte kommunaldepartementet.
 • Styrket kommuneøkonomi
  Veksten i kommuneøkonomien har vært sterkere med vår regjering enn under den forrige. Per innbygger har veksten ligget på 1,1 prosent under vår regjering, mens den var 0,6 med den forrige regjeringen.
 • Landbruksvekst
  Det er gode tider i landbruket. Selvforsyningsgraden øker, vi har større kornarealer og færre gårdsbruk legges ned nå enn da Senterpartiet styrte landbrukspolitikken.
 • Sterkere kommuner
  Kommunereformen har ført til færre og større kommuner. Jo større og sterkere en kommune er, desto større ansvar kan kommunen selv ta over egen drift.
 • Flere statlige arbeidsplasser til distrikene
  Regjeringen vil benytte den kompetansen som finnes over hele landet, og har satt i gang arbeidet med å flytte 630 statlige arbeidsplasser fra Oslo og til distriktene. Dette er langt flere enn de 240 arbeidsplassene de rødgrønne flyttet ut.
 • Aldri vært færre kommuner på ROBEK-listen
  Det har aldri vært færre kommuner på ROBEK-listen enn med Høyre i regjering. Ved regjeringsskiftet i 2013 var det 46 ROBEK-kommuner, i dag er det kun 17.
 • Høyre i regjering satser på bioenergi
  Under Vedum ble det lagt ned bioanlegg. Nå satses det på nye anlegg på Skogn, på Follum og på Tofte. Dette skjer som følge av regjeringens endrede bio-politikk, hvor innblandingskravet er økt og avgiftene fjernet

Se Trond Hellelands innledning til Høyres sentralstyre

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland hadde fokus på distriktspolitikk i sin innledning til Høyres sentralstyre denne helgen. Her kan du innledningen hans:

Les også: