186 nye stillinger i Politiet

Politi i Arendal. Illustrasjonsbilde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Politiet får 186 nye stillinger. Foto: Hans-Kristian Thorbjørnsen
Politibudsjettene styrkes med 865 millioner. - Det skal gi mer synlig politi, sier Frølich.

Politireformen fortsetter og de neste årene vil Norge gradvis får et bedre og mer moderne politi. I statsbudsjettet for 2019 styrkes politiet med 865 millioner kroner, og politidistriktene får mesteparten. Totalt styrkes politiet med 186 nye stillinger.

- Vi har ansatt rekordmange i politiet. Nå flytter vi også penger fra direktorat til politidistrikt. Det skal gi mer operativt politi, sier justispolitisk talsperson for Høyre Peter Frølich.

Et endret kriminalitetsbilde

De siste årene har kriminalitetsbildet endret seg dramatisk. Stadig mer kriminalitet foregår på nett. Målet med politireformen er at vi får et politi som har mer kompetanse til å håndtere dagens og morgendagens kriminalitetsbilde.

- Banken kan bli ranet uten at noen bryter seg fysisk inn. Nakenbilder blir spredd på nett og overgrep foregår på det mørke nettet. Ofre skal få hjelp av et politi med kunnskap og kompetanse, og de kriminelle skal bli satt bak lås og slå, sier Frølich.

Mer synlig politi

Frølich mener også det er viktig med et synlig politi i nærmiljøet.

- Derfor styrker vi antallet stillinger i politiet år for år. Vi er i rute til å nå målet om 2 politifolk pr 1000 innbyggere. Nå kommer det 186 nye stillinger, 174 av dem til politidistriktene, sier Frølich.

- Vi flytter også penger fra direktoratet til distriktene. Når politireformen går inn i en ny fase er det riktig å kutte ned på byråkrati og heller styrke mannskapet på bakken, avslutter Frølich.

Tallenes tale

Enhet  Nye årsverk
Finnmark politidistrikt 10
Troms politidistrikt 8
Nordland politidistrikt 11
Trøndelag politidistrikt 15
Møre og Romsdal politidistrikt 11
Vest politidistrikt 17
Sør-Vest politidistrikt 5
Agder politidistrikt 11
Sør-Øst politidistrikt 11
Oslo politidistrikt 36
Øst politidistrikt 31
Innlandet politidistrikt 8
Kripos 5
Ufordelt 7
Totalt 186