Regjeringen styrker VTA-tilbudet: 300 nye arbeidsplasser til uføre

Heidi Nordby lunde foran Stortinget
Regjeringen gir penger til 300 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
Det er gode tider i norsk økonomi. Regjeringen fortsetter å bruke de gode tidene til å inkludere enda flere i det viktigste sosiale fellesskapet vi har, nemlig arbeidsplassen. 
I revidert nasjonalbudsjett foreslår Høyre sammen med Venstre, KrF og Frp å gi 15 millioner kroner til flere plasser til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette er 300 nye arbeidsplasser for personer på uføretrygd, i hovedsak utviklingshemmede. 

- Dette er igjen en historisk satsing på personer som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidsplassen og på VTA-ordningen. Nå kan enda flere deltakere bli brakt ut av isolasjon og inn i et arbeidsfellesskap. Å bidra til samfunnet gir selvfølelse og verdighet, sier arbeidspolitisk talsperson i Høyre, Heidi Nordby Lunde. 

Fortsetter kampen mot utenforskap 

Siden 2013 har antall VTA-plasser gått fra 9300 til 11 000 med dagens regjering. Denne omdisponeringen av midler vil gi flere muligheten til å ta del i arbeidslivet, sier Lunde. 

- Høyre er veldig stolt over inkluderingsdugnaden regjeringen har lansert og VTA-plasser er en viktig del av dette. VTA betyr at vi får flere i jobb, og at vi fortsetter kampen mot utenforskap. 

Reduserer ventetiden

Tilbakemeldinger fra Nav og funksjonshemmedes organisasjoner tyder på at det fortsatt er et udekket behov for plasser i VTA-ordningen. Denne satsingen vil redusere ventetiden. Områder som ikke ble prioritert av Nav tidligere, skal prioriteres nå. Dette er viktig fordi det sikre at alle får et tilbud uavhengig av hvor de bor.  

- Det er også hyggelig å se at bruken av VTA i ordinært arbeidsliv øker jevnt. I fjor var nesten 2000 i ordinære bedrifter. Varig tilrettelagt arbeid som en god ordning som har åpnet arbeidslivet for personer som har stått utenfor, avslutter Lunde.