4 av 5 lærlinger tar fagbrev innen fem år

Mann på jobb. Jan Tore Sanner innfelt
Omtrent halvparten av lærlingene har oppnådd fag- eller svennebrev innen to år etter påbegynt læretid
Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at mange gjennomfører fagutdanningen sin. 

- Jeg er glad for at så mange står igjen med fagbrev og en trygg utdannelse som kan gi spennende og viktige jobber, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Mange gjennomfører

Omtrent halvparten av lærlingene har oppnådd fag- eller svennebrev innen to år etter påbegynt læretid. Innen tre år har andelen økt til 78 prosent. Etter fem år har 85 prosent oppnådd fag- eller svennebrev. 

- Å sikre at flest mulig klarer å fullføre utdanningen er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Norge trenger flere gode fagarbeidere for at vi fortsatt skal være et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor vil regjeringen fortsetter å løfte yrkesfagene, fortsetter kunnskapsministeren. 

Fylkesvise forskjeller

Det er forskjeller mellom fylkene i gjennomføringen av læretiden. I Møre og Romsdal hadde 61 prosent av lærlingene to år etter påbegynt læretid oppnådd fag- eller svennebrev. For lærlingene i Finnmark gjaldt det 40 prosent. Etter fem år er tallet 88 prosent for Møre og Romsdal og 76 prosent for Finnmark. 

- Selv om tallene jevner seg noe ut etter fem år, er det tydelig at noen fylker må løfte seg for å gi elevene et bedre utgangspunkt og flere læreplasser. Det er et felles ansvar å sikre flere læreplasser, både fylkeskommuner og private og offentlige arbeidsgivere må bidra, avslutter kunnskapsministeren. 

Fylke Etter 2 år Etter 3 år Etter 4 år Etter 5 år
Finnmark 40,4 % 26,2 % 8,3 % 1,4 %
Oslo 42,7 % 28,5 % 6,4 % 2,4 %
Vestfold 47,7 % 22 % 8,5 % 2 %
Akershus 52,4 % 21,3 % 5,6 % 1,5 %
Nordland 48,1 % 25,2 % 6 % 2,1 %
Sør-Trøndelag 47,8 % 28,6 % 4,9 % 1,6 %
Troms 50,1 % 27,3 % 5,1 % 0,9 %
Østfold 47,1 % 28,7 % 6,3 % 1,5 %
Aust-Agder 52,3 % 23,7 % 6,2 % 2 %
Hordaland 52,7 % 23,5 % 6,9 % 1,8 %
Buskerud 51,1 % 28 % 5,1 % 1,6 %
Nord-Trøndelag 58,3 % 21,3 % 5,3 % 1,1 %
Oppland 51,4 % 29,2 % 3,9 % 1,7 %
Telemark 56,1 % 24,2 % 4,4 % 1,8 %
Vest-Agder 55,5 % 24,4 % 4,7 % 1,9 %
Sogn og Fjordane 52,9 % 26,3 % 7,2 % 1,1 %
Rogaland 58 % 24,4 % 4,2 % 1,2 %
Hedmark 61,2 % 23,3 % 2,6 % 1 %
Møre og Romsdal 61,4 % 22,7 % 3,2 % 1 %

Høyres yrkesfagsatsing

  • Økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt. Dette gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.
  • Skjerpet kravet om bruk av lærlinger overfor bedrifter som vil vinne offentlige anbud.
  • Laget en egen strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter.
  • Gitt yrkesfagelever rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Gjør veien fra yrkesfag inn til høyere utdanning enklere.
  • Fra høsten 2020 fornyes strukturen for yrkesfag. Flere elever vil få spesialisering fra start. Vi utvider fra 8 til 10 utdanningsprogram, og fag som nesten ikke har søkere fases ut.
  • Vi fornyer fellesfagene matte, norsk, engelsk og naturfag på yrkesfag. Det vil gi en sterkere yrkesretting av fellesfagene, slik at de er i tråd med det ungdommen møter i sin arbeidshverdag.
  • Vedtatt en ny ordning som gjør at elever i videregående skole kan skifte til yrkesfag etter det første året på studiespesialisering, uten å måtte gå førsteåret om igjen.
  • Satt ned et utvalg som skal se på om opplæringstilbudet i videregående gir elever kompetansen de og arbeidslivet trenger fremover.