Erna Solberg: - 5.000 flere skal fullføre videregående hvert år

Jan Tore Sanner og Erna Solberg holder et dokument. Foto.
Høyres mål er at 5.000 flere skal fullføre videregående hvert år innen 2025. Innen 2030 skal ni av ti gå ut med vitnemål eller fagbrev i hånden. Her er de 50 tiltakene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Et av Høyres viktigste løfter denne valgkampen er at flere skal fullføre videregående. Erna Solberg og Jan Tore Sanner har i dag lagt frem 50 steg for å nå målet.

Elevene lærer mer, er mer tilstede og flere fullfører og består videregående. Men fortsatt har ikke 1 av 4 unge fullført videregående innen fem år.

- Mye går bedre i norsk skole etter seks år med Høyres skolepolitikk. Elevene er mer tilstede og de lærer mer. Men av 65.000 elever som startet videregående i 2013, er det fortsatt 16.000 som ikke har fullført, sier statsminister og partileder Erna Solberg.

- Det bekymrer meg fordi det kan få store konsekvenser for de det gjelder – både sosialt og når de skal inn i jobb, legger hun til.

Et av Høyres viktigste løfter

Høyre går derfor til valg på at flere skal fullføre videregående opplæring. Denne høsten starter et nytt kull med 16-åringer på videregående. Vårt mål er at 5.000 flere skal fullføre videregående hvert år innen 2025. Innen 2030 skal ni av ti gå ut med vitnemål eller fagbrev i hånden.

- Det krever innsats nasjonalt, men ikke minst regional og lokal innsats fra våre folkevalgte. Det må starte i barnehagen, hvor det er viktig at alle barn får en god utvikling og mestrer norsk. I skolen skal vi fortsette å satse på flere kvalifiserte lærere med faglig fordypning. Elever som sliter skal få hjelp og støtte raskt. I videregående skole må elever som står i fare for å falle fra følges opp tettere, fastslår kunnskapsminister og nestleder i Høyre Jan Tore Sanner.

- Høyre ønsker å sette elevenes behov først, og skolene, kommunene og fylkeskommunene må sikre bedre overganger slik at elevene får den hjelpen de trenger. Ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet, sier han.

Erna Solberg understreker at dette er et av Høyres viktigste løfter. Det begrunner hun med at det stilles stadig strengere krav til formell kompetanse i arbeidslivet. De som ikke fullfører videregående står i fare for å havne utenfor.

- Vårt løfte er et løfte til alle barn og unge, og til foreldrene deres. Det er ambisiøst, men vi verken kan eller vil slå oss til ro med at elevene ikke gis like muligheter, sier hun.

Last ned: 50 steg for at flere skal fullføre og bestå videregående 

Se opptak fra pressekonferansen:

 

Erna Solberg og Jan Tore Sanner holdt pressekonferanse om Høyres nye skoleløfter. 5.000 flere skal fullføre videregående hvert år innen 2025. De la frem en liste over 50 grep som skal bidra til å nå målet.