9 av 10 består fag- og svenneprøven

To menn som ser på en skjerm. Turid Kristensen innfelt.
- Med flere lærebedrifter får flere elever mulighet til å komme seg ut i lære, fullføre utdanningen sin og ta steget inn i arbeidslivet.
Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at de aller fleste består fag- og svenneprøven.

- Vi trenger mange dyktige fagarbeidere fremover. Da er det veldig gledelig en høy andel består fag- og svenneprøven, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen. 

Flere lærlinger og flere lærebedrifter

I 2018 var det totalt 22 491 nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor. Totalt var det 43 322 lærlinger i lære per 1.oktober 2018. Dette er 1842 flere sammenlignet med året før.

Totalt var det 28 016 godkjente lærebedrifter. Av disse hadde 20 312 hatt lærling i løpet av det siste året. 25 734 fag- og svennebrev ble oppnådd i 2017-18.

- Med flere lærebedrifter får flere elever mulighet til å komme seg ut i lære, fullføre utdanningen sin og ta steget inn i arbeidslivet. Det er helt avgjørende at vi har bedrifter, både offentlig og privat, som ser verdien av å ta inn lærlinger og sikrer elevene en god læretid, fortsetter Kristensen. 

Les også: Antall lærekontrakter øker for tredje år på rad

Flere elever velger yrkesfag

Den positive trenden med at flere velger yrkesfag fortsetter også i 2019. I følge tall fra SSB vil Norge mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men vi vet at Norge trenger flinke fagarbeidere i årene fremover.

- Du lukker ingen dører lenger ved å velge deg en yrkesfaglig utdanning. Snarere tvert imot. Du kan gå rett ut i arbeid hvor behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort, du kan bygge ut utdanningen din senere, og dersom du har lyst til å starte egen bedrift har du store muligheter for det. Dyktige fagarbeidere er avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, fortsetter Kristensen. 

Les også: Ungdommene har skjønt hva Norge trenger

Enklere å ta inn lærlinger

Regjeringen har de siste årene tatt flere grep for å gjøre det enklere for bedrifter å ta inn lærlinger. Vi har økt lærlingtilskuddet med totalt 21 000 kroner per lærekontrakt, skjerpet krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud, innført en merkeordning for lærebedrifter, økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov og fornyet samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser. 

- Summen av dette mener jeg gjør det mer attraktiv å ta inn lærlinger. Jeg vil utfordre bedrifter i samtlige fylker å kaste seg på den viktige jobben med å gi alle elever en lærlingeplass og ikke si seg fornøyde for alle har fått det, avslutter Kristensen. 

Andel bestått fordelt på fylke

Fylke 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Akershus 93 94 95 94 95 95 94 93 94
Aust-Agder 92 92 93 91 90 92 90 94 93
Buskerud 92 91 92 92 94 94 92 92 93
Finnmark 82 92 92 95 94 96 95 96 95
Hedmark 95 93 94 96 94 92 94 94 95
Hordaland 92 91 90 90 91 92 90 90 90
Møre og Romsdal 96 94 95 95 95 95 95 95 95
Nordland 93 93 94 93 95 94 93 95 93
Nord-Trøndelag 94 93 94 93 95 95 95 -  -
Oppland 92 93 93 95 93 92 94 97 96
Oslo 88 88 88 87 88 89 89 90 89
Rogaland 93 94 94 94 93 95 95 95 94
Sogn og Fjordane 96 94 96 94 93 94 96 96 97
Sør-Trøndelag 92 91 92 92 92 93 93 -  -
Telemark 93 94 95 95 93 96 95 96 96
Troms 93 93 94 91 93 95 95 96 95
Trøndelag - - - - - - - 95 95
Vest-Agder 93 94 94 94 96 94 95 95 95
Vestfold 94 95 94 94 96 94 93 95 94
Østfold 90 89 90 91 94 93 91 94 93
Totalt 93 92 93 93 94 93 94 94 93