Alle piler peker oppover

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde innfelt i et bilde av to industriarbeidere med verneutstyr.
Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde er optimistisk, og forteller om gode tider over hele landet.
Optimismen er tilbake i norsk økonomi. Det er skapt nesten 60 000 flere jobber på kun ett år, antall midlertidige ansettelser går ned og gjennomsnittslønnen øker hvert år.

- Dette er svært gode nyheter, både for alle som får faste, hele stillinger å gå til og for norsk økonomi. Nå må vi bruke de gode tidene til å inkludere flere i arbeidslivet, sier Høyres arbeidspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde.

Tallene føyer seg inn i rekken av flere gode nyheter for norsk arbeidsliv. Arbeidsledigheten i Norge har ikke vært så lav på over ti år. Gjennomsnittslønnen har økt hvert år siden 2016. I tillegg er det 10 000 færre nordmenn i midlertidige stillinger nå enn det var i fjor og færre jobber deltid. 

Bedre tider over hele Norge

Verdiskapingen i norske bedrifter er avgjørende for vekst, velferd og verdiskaping i hele landet. Nesten 90 prosent av Norges kommuner opplever vekst i økonomien, noe som sikrer offentlige velferdsordninger som skole, helsevesen og eldreomsorg.

- En videreføring og forsterking av regjeringens politikk for verdiskaping må ha høy prioritet i årene fremover, mener Lunde.

- Det er gode tider over hele Norge, og veksten er spredt fra nord til sør. Vi trenger vekst og verdiskaping over hele landet, og distriktene kommer bra ut av en Høyre-styrt regjering.  

- Må slutte med svartmalingen

Nylig avga Det internasjonale pengefondet (IMF) sin vurdering av norsk økonomi og den økonomiske politikken i sin årlige rapport for Norge.

– Det går veldig bra i Norge, og det er bemerkelsesverdig når det ikke går så bra i resten av verden, sa IMF-representant Jacques Miniane da til Dagens Næringsliv.
- Jeg forventer på ingen måte at opposisjonen skal være en heiagjeng for regjeringen, men når alle piler peker oppover, ledigheten faller og det skapes nye jobber hver dag, så kunne det vært greit å stoppe svartmalingen av Norge, sier Nordby Lunde. 
Men det er fortsatt mer enn nok utfordringer å ta tak i, mener hun. I møte med flere eldre, ny teknologi og klimaendringer, trenger Norge å skape enda flere jobber. Det nye arbeidslivet må være grønt, smart og nyskapende. Lunde mener flere begrensninger i arbeidslivet er feil medisin.

- Økte skatter og flere reguleringer av arbeidslivet vil bremse veksten i norsk økonomi og gjøre det mindre lønnsomt å skape de arbeidsplassene vi skal leve av i framtiden.

Les mer: statistikk over antall arbeidsforhold og lønn på ssb.no