Altfor mange elever i videregående sluttet i fjor

Trist jente i videregående. Turid Kristensen innfelt.
Turid Kristensen mener vi må gjøre mer for å hjelpe flere elever til å mestre skolen.
I fjor sluttet 6435 elever i løpet av skoleåret. Flesteparten gikk på yrkesfag. Dette må vi gjøre noe med.

Altfor mange elever slutter på videregående, midt i skoleåret hvert eneste år. Ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser 3,4 prosent av alle som sluttet mellom 1.oktober 2018 og skoleårets slutt, ikke begynte på et nytt utdanningsprogram. 

- Dette må vi gjøre noe med. Å falle ut av videregående kan ha store konsekvenser for den enkelte både sosialt og når de skal inn i jobb. Et vitnemål eller et fagbrev i hånden har nærmest blitt inngangsbilletten til arbeidslivet, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen. 

Flest slutter på yrkesfag

Flesteparten av elevene som slutter går på et yrkesfaglig utdanningsprogram. Mange sliter med å finne motivasjonen fordi det blir for mye teoretisk læring. Elevene ønsker å begynne med det praktiske tidligere enn det gjøres i dag. Dette kan styrke motivasjonen til elevene, samtidig som de blir tidligere lært opp i faget, de skal ende opp med et fagbrev i. 

- Disse tilbakemeldingene viser at den oppgraderingen av yrkesfagene vi er i gang med er helt nødvendig. Nå fornyer vi alle fellesfagene og gir de et yrkesfaglig innhold, vi skal gi elevene tidligere spesialisering og vi skal tilpasse utdanningen til det ungdommene våre møter i sin arbeidshverdag, sier Kristensen. 

Det blir nå gjort store endringer i det yrkesfaglige utdanningsløpet. Ikke siden 2006 har det blitt gjort så store endringer som i dag. Elevene skal få muligheten til å starte med det praktiske arbeidet tidligere enn nå, noe vi håper vil føre til at færre elever faller fra og at flere fullfører og består.  

50 steg for at flere skal fullføre videregående

Høyre har tidligere lagt frem 50 steg for at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring. Målet vårt er at 5000 flere skal fullføre videregående hvert år innen 2025. Innen 2030 skal ni av ti gå ut av skolen med et vitnemål eller fagbrev i hånden. 

Dette krever innsats nasjonalt, regionalt og lokalt. Arbeidet må starte i barnehagen hvor det er viktig at alle barn får en god utvikling og mestrer norsk. I skolen skal vi fortsette å satse på flere kvalifiserte lærere med faglig fordypning. Elever som sliter skal få hjelp og støtte raskt. I videregående må elever som står i fare for å falle fra følges opp tettere. 

- Vi har satt oss ambisiøse mål, men de er helt nødvendige. Vi må gjøre mer for å hjelpe ungdommene våre til å mestre skolen. Vi kan ikke slå oss til ro med at noen faller helt utenfor, sier Kristensen.