Arbeiderpartiet svartmaler om politiet

Politi med refleksvest. Ingunn Foss innfelt
Tilbakemeldingene fra politidistriktene er at reformarbeid er krevende, men nødvendig. Arbeiderpartiet fortsetter svartmalingen, skriver Ingunn Foss (H)
Arbeiderpartiet påstår at statsbudsjettet skaper mindre trygghet. Dette er en feilaktig påstand som kun skaper unødvendig usikkerhet blant folk.

Flere ansatte i politiet er avgjørende for å levere gode tjenester i lokalsamfunnet, og gjør oss bedre rustet til å møte både dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. Det gjør at du og jeg kan sove tryggere om natten.

Politibudsjettene har nytt godt av regjeringsskiftet i 2013. Budsjettene har økt med nesten 25 prosent og blant annet har gitt oss 2800 nye ansatte i politiet. Selv om kriminaliteten de siste årene har gått ned, blir den stadig mer komplisert, mer organisert, profesjonell og digital. 22-julikommisjonen og politianalysen pekte på at norsk politi ikke var organisert for å håndtere morgendagens kriminalitet. Derfor gjennomfører vi en helt nødvendig politireform.

Arbeiderpartiet har på sin side trukket støtten til politireformen og står nå sammen med Senterpartiet uten noen håndgripelig plan for hva de ønsker med norsk politi. Dette skaper bare usikkerhet og uforutsigbarhet, og jeg spør meg hva som er deres konkrete alternativ til en pågående reform.

Økningen til politiet fortsetter

I disse dager vedtar vi neste års statsbudsjett hvor vi fortsetter økningen til politiet. Det betyr at det blir mer penger til flere ansatte, nytt og bedre utstyr, styrket etterforskning, økt grensekontroll og ikke minst økt helikopterberedskap i nord.

Kriminalitetsbildet har endret seg radikalt de siste årene. Tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned med 36 prosent, mens seksuelle overgrep mot barn, spesielt på nett, har økt med 160 prosent. Det betyr at politiet må jobbe på nye måter. Vi er helt avhengige av politireformen for å møte denne forferdelige utviklingen.

Tilbakemeldingene fra politidistriktene er at reformarbeid er krevende, men nødvendig. Arbeiderpartiet fortsetter svartmalingen og trekker frem uheldige enkeltsaker og gir politireformen skylden for alt som ikke går som det skal.

De var med på å starte reformen, de stemte for den og har siden brukt hver eneste dag på å spenne beina under den. Faktum er store deler av politireformen fungerer, og vi må huske på at den ikke er ferdig. Fagmiljøene er bedre, det er ansatt flere politifolk, etterforskningen starter tidligere enn før og operasjonssentralene kan håndtere akutte kriser bedre. Hvilke av disse punktene er det Arbeiderpartiet ønsker å reversere?