Barnehagen har blitt billigere for de som trenger det mest

Barn som jubler. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner innfelt
- Tidlig innsats begynner i barnehagen. Vi har derfor sikret at flere kan ta utdanning mens de jobber i barnehagen og satt av mer til etter- og videreutdanning.

Gratis kjernetid, redusert foreldrebetaling og et tak på hvor mye av inntekten som kan gå til barnehageutgifter gjør barnehagen mer tilgjengelig for flere. 

- Det er viktig at flere barn får mulighet til å gå i barnehage, fordi det legger et godt grunnlag for utvikling, inkludering, læring og språk. Med vår barnehagepolitikk skal vi gjøre det enklere for foreldrene å velge barnehage, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Reduserte kostnader

Barn fra lavinntektsfamilier har krav på en rekke moderasjonsordninger i barnehage. 

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid innebærer at alle to-, tre-, fire- og femåringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Familier med en samlet inntekt på under 548 500 kroner per år har rett til dette, og i fjor var det 26 000 barn som får gratis kjernetid. For disse barna er dette utrolig viktig.  
- Barnehagen er en viktig arena for lek og for utviklingen av språk og sosiale ferdigheter. Det gir barna et bedre utgangspunkt når de skal begynne på skolen. Gjennom gratis kjernetid gir vi flere barn tilgang på gode opplevelser i barnehagen, sier kunnskapsministeren. 

Redusert foreldrebetaling

I 2015 innføre regjeringen et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det betyr at foreldrebetalingen for det første barnet maksimalt skal være seks prosent av familiens samlede kapital- og personinntekt. For andre, tredje og flere barn finnes det søskenmoderasjon som gjør at prisen blir 70 prosent av foreldrebetalingen for andre barn og 50 prosent for tredje og flere barn. I fjor fikk til sammen 41 900 barn lavere oppholdsbetaling som følge av regelen om at ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for barnehageplass.

Flere barnehagelærere, flere ansatte og økt kvalitet

I tillegg til å gjøre barnehagen mer tilgjengelig gjennom billigere og gratis barnehage for barn fra lavinntektsfamilier sørger vi også for flere barnehagelærere, flere ansatte og økt kvalitet. 
 
Stortinget har vedtatt en ny minstenorm for hvor mange barn det kan være per voksen, og skjerpet normen for hvor mange barn det kan være per pedagog. Det betyr at det blir flere ansatte til å skape gode opplevelser for barna i barnehagen. 
 
I tillegg har vi vedtatt en ny rammeplan for barnehagen, det er en slags «grunnlov» for barnehagen som sier noe om innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen er tydeligere på hva de ansatte skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille. 
 
- Tidlig innsats begynner i barnehagen. Vi har derfor sikret at flere kan ta utdanning mens de jobber i barnehagen og satt av mer til etter- og videreutdanning. Dyktige ansatte som ser hvert enkelt barn legger grunnlaget for trygge barn, og for Høyre er det viktig at kvaliteten i barnehagen er god, avslutter Sanner.