Bedre togtilbud i Trøndelag og Nord-Norge

Stortingsrepresentant Helge Orten innfelt i et bilde av tog på skinner omgitt av norsk natur.
- Passasjerene får et bedre tilbud enn de får i dag, sier Helge Orten og understreker at konkurranse fungerer.
I dag ble det klart at SJ Norge AS vant tog-anbudet på Jernbanepakke 2 Nord – deriblant Nordlandsbanen, Trønderbanen og Dovrebanen. -Viser nok en gang at konkurranse fungerer.

- Nå ser vi atter en gang at konkurranseutsetting virker. Passasjerene får et bedre tilbud enn de får i dag, og staten sparer milliarder av kroner som vi kan bruke på andre tiltak på jernbanen, sier Helge Orten, komiteleder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 

Jernbanen i Norge trenger en omfattende fornying. Derfor er det viktig å gjennomføre tiltak som gir bedre kvalitet og mer jernbane for pengene. Jernbanepakke 2 Nord omfatter Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen. SJ Norge AS vant anbudet gjennom et tilbud som gir besparelser for staten, samtidig som passasjerene får et bedre tilbud. 

Store besparelser

Over en tiårsperiode vil staten får redusert kostnadene sine med rundt 80 %, noe som tilsvarer en total besparelse på opp mot 5 milliarder kroner.  

- Konkurranseutsettingen viser at vi kan få gjort mer med mindre penger. Også her viste Vy (tidligere NSB) at de klarer å reduksjon kostnaden i sitt tilbud, og samtidig bedre kvaliteten i togtilbudet. Motstanderne av jernbanereformen bør forklare hvilke skatter de skal heve, ved å gå imot en nødvendig modernisering av jernbanen, slik alle fagmyndighetene har anbefalt, sier Orten. 

Bedre tilbud, flere avganger og sikkerhet for de ansatte

-SJ har lagt opp til flere avganger, forbedring av togbuss-konseptet, oppgradert serveringstilbud, lavpriskalender og et premium-tilbud som synes attraktivt for forretningsreisende. Dette viser at konkurransen er reell. Vi får et nytt og moderne tilbud til de reisende, sier Orten.

Orten er glad for å se at bransjen evner å tenke nytt for å løse oppgavene på en smartere måte. De ansatte vil fremdeles beholde de samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de har hos Vy i dag.

- Venstresidens skremmebilde av reformen er jo ikke riktig. De ansatte tas godt vare på og får de samme betingelse som i dag, gjennom virksomhetsoverdragelse, avslutter Orten.