Høyre er bekymret for fraværet i ungdomsskolen

Kent Gudmundsen - Lærer i klasserom
Kent Gudmundsen er bekymret for fraværet i grunnskolen og mener skolene må gjøre mer for å hjelpe elevene.

Nye tall viser at hver syvende elev i 10.klasse er borte fra skolen i mer enn hele tre uker.

Denne uken publiserte Utdanningsdirektoratet nye fraværstakk fir 10.trinn for skoleåret 2018-2019. De viser at elevene på dette trinnet har typisk seks dager og fem timer fravær og at 14 prosent av elevene har mer enn 15 dager fravær.

- Elever som er mye borte fra skolen går glipp av dager, uker eller måneder med viktig undervisning som kan være avgjørende for at de opplever både faglig og sosial mestring. Det høye fraværet bør bekymre alle, sier Høyres Kent Gudmundsen. 

Vil innføre en oppfølgingsplikt for skolene

Det er alvorlig at så mange elever er så mye borte fra skolen. Skolene har et klart ansvar for å følge opp elever som ikke møter på skolen. Høyre mener at skolene må få en enda tydeligere plikt til å gjøre mer allerede fra første fraværsdag og er glad for at kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier han vil innføre en slik oppfølgingsplikt. 

- Tydelige forventninger til nærvær og hvordan fravær følges opp fra skolens side mener jeg kan bidra til å avdekke fravær som også kan skyldes skolevegring, mistrivsel og mangel på faglig og sosial mestring. Det er uhyre viktig at dette oppdages raskt, sier Gudmundsen. 

Sammenheng mellom fravær i ungdomsskolen og videregående

Elever som har høyt fravær i grunnskolen fortsetter å ha høyt fravær i videregående. Selv om det er karakterer som har sterkest sammenheng med fraværet i første klasse på videregående vet vi at det er en signifikant sammenheng mellom fravær i grunnskolen og fravær i første klasse på videregående. 

- Mye fravær gjennom skoleløpet skaper kunnskapshull som kan være vanskelig å tette. Vi må fange bedre opp elever som er i ferd med å falle fra og gi de tilbake motivasjonen og mestringsfølelsen. I norsk skole skal det være muligheter for alle, sier Gudmundsen.  

Dette forteller de nye tallene oss

  • Elevene på 10.trinn har typisk seks dager og fem timer fravær, slik som i fjor.
  • 14 prosent av elevene har mer enn 15 dager fravær
  • Sammenlignet med fraværet i førsteklasse på videregående har elevene i 10.klasse tre fraværsdager mer, mens timefraværet er tre timer mindre
  • Det skiller lite mellom fraværet til gutter og jenter
  • Elevene i Finnmark har tre fraværsdager mer enn landet som helhet
  • Elevene i flere av de største kommunene har høyere timefravær enn landet som helhet