Bent Høie om flyambulanseberedskapen: - Vi er ikke fornøyd

Bent Høie. Foto.
Beredskapen i juli var på over 98 %, mens beredskapen i august og september har vært i overkant av 90 %. Det er gjeninnført krav om daglig rapportering fra Luftambulansetjenesten HF. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Helseministeren forventer bedre flyambulanseberedskap i Nord-Norge.

Helseminister Bent Høie (H) svarte denne uken på spørsmål om beredskapen for flyambulansetjenesten i Stortingets spørretime.

Siden selskapet Babcock tok over driften av flyambulansene 1. juli 2019, har tekniske problemer med de nye flyene skapt problemer. I tillegg har blant annet sykdomsfravær hos piloter og flysykepleiere gitt utfordringer med å dekke opp alle vakter.

Det er Luftambulansetjenesten HF, som har ansvaret for og følger opp tjenesten. De melder om at beredskapen i juli var på over 98 %, mens beredskapen i august og september har vært i overkant av 90 %.

- Hverken Luftambulansetjenesten HF eller regjeringen er fornøyd med nivået på den hittil leverte beredskapen i ambulanseflytjenesten. Derfor har jeg gjeninnført krav om daglig rapportering fra Luftambulansetjenesten HF. Befolkningens trygghet har vært det viktigste, og takket være stor og god innsats fra de som jobber i tjenesten er det gitt et tilfredsstillende tilbud til landets befolkning også i oppstartsfasen, sier Høie.

Pasientene får hjelp, på tross av utfordringene

For ti år siden, forrige gang det ble inngått en ny kontrakt, gikk det bortimot ett år før den operatøren hadde de nye flyene klare til bruk. Dette til tross for at selskapet selv drev tjenesten frem til oppstart av ny kontrakt.

Luftambulansetjenesten HF var derfor klar over at det ville oppstå utfordringer knyttet til overgang til nye kontrakt og operatør. Det ble derfor satt inn en rekke tiltak i juli som fungerte etter hensikten.

- Perioden med lavere beredskap har strukket seg lengre i tid enn forventet. Det har særlig vært tekniske feil på fly, men også mangel på piloter til noen vakter, og noe sykdom hos flysykepleiere, sier Høie og fortsetter:

Akuttoppdrag har blitt prioritert, noe som har gitt noe mindre rom for planlagte ikke-akutte oppdrag med fly enn normalt. Ifølge Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord mottar pasientene mottar den hjelpen de skal ha.

Forventer god beredskap

En teknisk feil med navigasjonsutstyret på de nye flyene, som nå er rettet opp, har alene medført 30 døgn med mindre beredskap.

- Det viktigste nå er at beredskapen må komme opp på forventet nivå. Jeg opplever at både Luftambulansetjenesten og operatøren Babcock jobber målrettet for å levere, avslutter Høie.

Den nye kontrakten om flyambulansetjenester er et kvalitativt langt bedre tilbud enn vi hadde tidligere. Alle ambulanseflyene er skiftet ut med nye og mer moderne ambulansefly. Ett av propellflyene er erstattet av et jetfly som har vesentlig bedre kapasitet når det gjelder hastighet, rekkevidde og lasteevne. Det er dessuten etablert en bakvaktordning med piloter som kan settes inn ved plutselig sykdom, med ett crew i Alta om natten og ett på Gardermoen på dagtid. Dagens kontrakt koster 100 millioner kroner mer i året enn tidligere.